Geen informatie kasreserve; DNA gaat over tot de orde
03 Mar 2020, 18:03
foto
Brief van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aan De Nationale Assemblee. Het college heeft het schrijven vandaag ontvangen.


Na drie vergaderingen is het De Nationale Assemblee (DNA) niet gelukt meer informatie te krijgen over hoe de kasreserve van de handelsbanken is besteed door regering/Centrale Bank van Suriname (CBvS). Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft in een brief vandaag de volksvertegenwoordiging gevraagd om meer ruimte. Hij heeft informatie opgevraagd bij de CBvS. Hetzelfde geldt ook voor de aanpak van de wisselkoers. "Gelet op mijn uitlandigheid wegens een dienstreis en het feit dat de governor van de Centrale Bank van Suriname recent is aangetreden, vraag ik de medewerking dat de ruimte wordt geboden aan de monetaire autoriteiten om deze informatie aan te dragen," zegt Hoefdraad in zijn brief. 

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft na een schorsing van drie uren meegedeeld dat nu het niet lukt om de informatie schriftelijk te krijgen, een speciale vergadering zal worden uitgeschreven over deze kwestie. Er ligt intussen ook een interpellatievoorstel hierover bij DNA. Zij voerde aan dat het werk van het college door moet gaan. Nog vóór einde van deze zittingstermijn moeten enkele belangrijke wetten worden behandeld, waaronder de Milieuwet. Oppositionele fracties vinden dat er veel ruis is in de samenleving. De koers is op hol geslagen en de goederen en diensten worden duurder. Zij vinden dat eerst duidelijkheid moet komen over de situatie voordat er verder vergaderd wordt. 

De VHP, ABOP, NPS en de PL wilden een motie indienen, maar deze is niet in behandeling genomen. Simons zei dat het niet conform het Ordereglement is. In deze motie wordt opnieuw geëist van de president om de minister van Financiën als monetaire autoriteit met onmiddellijke ingang te ontslaan. Asiskumar Gajadien (VHP) voerde net als Ronnie Brunswijk (ABOP), Ingrid Karta-Bink (PL), Patricia Etnel (NPS) en Marinus Bee (ABOP) aan dat het college wordt gedesavoueerd. De regering dient verantwoording af te leggen. Brunswijk voerde aan dat zijn fractie zich grote zorgen maakt over de situatie, waarbij US$ 197 miljoen aan kasreserve en termijndeposito niet verantwoord kan worden. De koers is volgens hem al SRD 14 voor de US-dollar. Het volk moet weten wat er aan de hand is. Karta-Bink zei dat dit niet kan worden gepikt dat de regering een loopje neemt het het hoogste college van Staat. Etnel vroeg zich af wat de waarde is van het parlement anno 2020. 

Vicevoorzitter Melvin Bouva en NDP-fractieleider Amzad Abdoel merkten op dat het niet zo is dat de regering geen informatie wil verstrekken. Er is meer tijd gevraagd. Het gaat niet om onwil van de minister. Zij haalden aan dat het werk van De Nationale Assemblee door moet gaan. Al drie keer is er geconvoceerd voor behandeling van de wetten en zij willen verder met het werk. Ondanks protesten van de oppositie is de vergadering om 18.00 uur voortgezet met de normale agenda, ruim zeven uren later dan geconvoceerd. Aan de orde is naturalisatie van vreemdelingen tot Surinamers. 
Advertenties