Abdoel: NDP-fractie gaat bij wet koersopdrijving aanpakken
25 Feb, 02:34
foto
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP, bij aankomst bij het Veerplein. Hij wil met wetgeving ertoe bijdragen om de illegale geldtransactiekantoren aan te pakken. (Foto: Ranu Abhelakh)


NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft op de bijzonder druk bezochte massameeting van de Nationale Democratische Partij (NDP) maandagavond aangekondigd dat ingegrepen zal worden om de koers omlaag te brengen. Zijn fractie heeft een initiatiefwet ingediend om de koersopdrijving door illegale én legale cambio's aan te pakken. Hij herhaalde dat er een economische aanval is geopend op de 'revo-beweging en de paarse beweging'. Abdoel voerde aan dat "niemand Bouta zal breken". De wet zal worden behandeld en de koersopdrijving zal worden aangepakt door ook de gevangenisstraf te verzwaren. 

Abdoel voerde aan dat hij geen devaluatie heeft uitgevonden, want in 1994 heeft de regering-Venetiaan de grootste devaluatie gekend. "Ze moeten niet roomser dan de paus spelen", stelde de NDP-fractieleider. Hij voerde aan dat ondanks moeilijke tijden in het ontwikkelingsproces, Bouterse het volk niet in de steek heeft gelaten. Hij voerde ook aan dat onterecht gesteld wordt dat de kasreserve is gestolen of dat deze is verdwenen. Hij verwees naar het bericht van de Centrale Bank van Suriname van 13 februari waar is aangegeven waarvoor de kasreserve is gebruikt. Abdoel voerde aan dat met opzet 'fake news' wordt verspreid om verwarring te stichten. "Geen enkel scenario zal werken," stelde de politicus. 
Abdoel heeft samen met zijn collega's Rajiv Ramsahai, Jennifer Vreedzaam en Daniella Sumter een initiatiefwet ingediend om de illegale geldtransactiekantoren aan te pakken. Voorgesteld wordt om enkele artikelen van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 te wijzigen. De gevangenisstraf van twee jaar bij overtreden van de wet moet opgetrokken worden naar vier jaar met een geldboete van SRD 1 miljoen. De initiatiefnemers benadrukken in de memorie van toelichting dat geldtransacties van illegale 'geldtransactiekantoren' invloed hebben op het financiële stelsel, vooral omdat deze transacties buiten het zicht van de toezichtinstituten plaatsvinden. De gevolgen hiervan op het financiële stelsel zijn vaak niet van geringe omvang. 

Voor de aanpak van de illegale geldtransacties, is een nieuw artikel 39a toegevoegd in de initiatiefwet over in beslag genomen gelden en goederen. Deze in beslag genomen gelden en goederen kunnen eveneens verbeurd worden verklaard, ook in het geval wanneer de bedoelde gelden en goederen door degene aan wie deze toebehoren de legale herkomst ervan niet kan worden aangetoond. Behalve het in het geding zijnde strafbare feit, dienen de in beslag genomen gelden en goederen ook niet afkomstig te zijn van enig ander strafbaar feit. De initiatiefnemers stellen ook voor dat bij overtreding van de wet, bij eventuele teruggave, geen vreemde valuta wordt geretourneerd, maar SRD's.

Thursday 02 April
Wednesday 01 April
Tuesday 31 March