Aspirant kandidaten PL stimuleren klein ondernemerschap
16 Feb, 12:47
foto
Erwin Djokarso, aspirant-kandidaat van Pertjajah Luhur in Para.Aspirant DNA-kandidaten van de Pertjajah Luhur (PL) in Para gaan klein ondernemerschap stimuleren. Zo zal goedkoper werkkapitaal voor de kleine ondernemers ter beschikking worden gesteld en worden ze gratis getraind. Startende ondernemers zullen ook worden gevrijwaard van belastingplicht in de opstartperiode, zei Erwin Djokarso, een van de aspiranten zaterdagavond tijdens een ressortvergadering in Para.

“Para voelt ook de armoede. We kunnen niet stilzitten. We kunnen niet allemaal ambtenaren worden en bij de overheid werken. Als we regeermacht krijgen, dan wordt het rooskleuriger voor de kleine ondernemers”, hield hij het publiek voor. Djokarso heeft aangegeven dat de partij zich ook sterk zal maken voor een betere educatie van de jongeren van het district. Para telt 18 glo, 5 mulo- en 5 lbgo-scholen, en dat is bij lange na niet genoeg voor de bijkans 20.000 inwoners van Para. “We gaan de scholen die nodig zijn in Para naar hier brengen”, sprak hij.

Gezondheidszorg bergafwaarts
Bijna alle sprekers stonden stil bij het teloorgaan van de bauxietindustrie in het district. Het opbreken van de Suralco/Billiton heeft vele Paranen werkloos gemaakt. Een groot aantal voorzieningen, zoals het zwembad van de bauxietmaatschappij, zijn niet meer onderhouden en aan verval onderhevig. Ook de gezondheidszorg is niet meer wat het wezen moet. 

Aspirant DNA-kandidaat Joann Sampono zei dat het steeds verder bergafwaarts gaat met Suriname en zeker met de zorg. Hoewel medicijnen voorkomen op de geneesmiddelenklapper, zijn die bij de apotheek vaak niet te vinden of moet apart voor betaald worden. Zij merkte op dat voordat deze regering aan de macht kwam, er economische stabiliteit was, maar sommigen vonden dat zij stabiliteit niet konden eten. Sampono zei graag die periode van stabiliteit terug te willen, waar mensen er zeker van waren dat ze alle medicijnen konden vinden die ze nodig hadden.PL-ondervoorzitter Nasier Eskak hield de aanwezigen voor dat Para het district is van het zwarte water, waar menigeen komt zwemmen. Het is ook het district van het witte savannezand en van zuiver bronwater. Als Para er niet was, zouden districten zoals Wanica en Paramaribo geen water uit de kraan drinken. Toch zijn er delen van Para waar er nog geen stromend water uit de kraan komt. Eskak vroeg zich af hoe dan gesproken kan worden over ontwikkeling Para. Hij merkte op dat  een dienstencentrum hard nodig is om de ontsluiting - en daarmee de ontwikkeling - van Para goed ter hand te nemen. Voor de meeste zaken moeten de Paranen nu nog naar Paramaribo. Dit zijn zaken waar de partij alle aandacht voor heeft en zich ook sterk voor zal maken, zei Eskak.


Monday 06 April
Sunday 05 April