Hoefdraad: Wist niks van wurgcontracten CBvS met Clairfield
23 Jan 2020, 05:49
foto
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.


Hans Buysse, Managing Partner van Clairfield Belgium NV, bevestigt tegenover een journalist van de Belgische krant De Standaard dat aanzienlijke bedragen overgemaakt zijn door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor geleverde diensten. Het gaat volgens informatie van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om 2.5 miljoen euro in negen maanden tijd. De bewindsman zei dat er grote vraagtekens zijn over contracten die getekend zijn met Clairfield, waar onderzoek naar wordt gedaan. Volgens Buysse is de minister op de hoogte van de contracten die door de ex-governor Robert van Trikt en de directie van de bank zijn getekend."

"Ik ontken ten stelligste dat wij op de hoogte zijn van deze wurgcontracten en astronomische bedragen," zegt minister Hoefdraad om een reactie gevraagd aan Starnieuws. Hij draagt wel kennis van de relatie die het Belgische bedrijf heeft met de CBvS, maar heeft geen inzage gehad in het contract. "In de financiële wereld is het meestal no cure no pay met deze bedrijven en coverage van reis- en verblijfkosten en een bescheiden vergoeding," benadrukt de bewindsman. 

Op de vraag of er contact was met minister Hoefdraad, antwoordt Buysse: "Onze contractpartij is de Centrale Bank van Suriname, maar het spreekt voor zich dat de regering en in het bijzonder de minister van Financiën Hoefdraad een belangrijke stakeholder is, en aldus betrokken is bij onze werkzaamheden. Zo zijn er inderdaad diverse meetings geweest in aanwezigheid van de heer Hoefdraad. Tussentijdse rapporten van onze opdracht werden ook naar hem gestuurd en hij heeft hierover zijn geschreven tevredenheid geuit."

Hoefdraad stelt hierop dat er nooit rapporten aan hem zijn afgegeven behalve modellen voor financiering voor de betaling van de stroomrekening om de Afobakadam over te nemen, omdat Clairfield een Japanse bank binnenbracht die later niet bruikbaar bleek te zijn. "Wij hebben daarvoor netjes bedankt," zegt de bewindsman. "Wij waren blij dat we een internationale partner erbij hadden die ons kon bijstaan maar de governor moest weten dat deze contracten waarbij zulke hoge non refundable retainer fees zonder geverifieerde prestaties nooit mochten," stelt Hoefdraad. De minister benadrukt dat hij nooit een volmacht aan Van Trikt noch Buysse heeft gegeven om namens de Staat te handelen. 

De topper van Clairfield zegt dat alle contracten en het betalingsverkeer volgens de regels van goed beheer/corporate governance, plaatsvinden. De betalingen gebeuren door de financiële afdeling van de bank, en door de boekhouding. "Het gaat om lopende contracten die betrekking hebben op waarderingen van assets, oprichten en organiseren van een participatiemaatschappij naar Europees model met Europese governance en controles, projectfinanciering en een hervorming van de Centrale Bank naar Europees model," zegt Buysse. 
Advertenties