Aspirant-kandidaten PL intensiveren contact met publiek
20 Jan, 18:42
foto
Buurtbewoners van Maikoe bij een eenheids- annex distributiecentrum van de PL.


Aspirant-kandidaten van Pertjajah Luhur (PL) intensiveren het contact met de samenleving. Het gaat om kandidaten op DNA-, DR- en RR-niveau. Zij bezorgen goederen, die bij de eenheids- annex distributiecentra worden besteld, persoonlijk bij de mensen.“Op die manier kunnen ze aandacht geven aan de mensen in hun buurt. Zij kunnen de noden en behoeften van de buurtbewoners zelf aanhoren en samen nagaan welke oplossingen er mogelijk zijn”, legt PL-voorzitter Paul Somohardjo uit. 

De politicus zegt dat het bijzonder goed gaat met de distributiecentra die de partij landelijk heeft opgezet. Haast elke week wordt er een nieuwe geopend. Het opzetten van een eenheids- annex distributiecentrum geschiedt veelal op aanvraag van de buurtbewoners en het grote aantal aanvragen geeft aan dat de behoefte erg groot is. De PL is bezig alle logistieke voorbereidingen te treffen om in totaal 50 goederen tegen kostprijs te kunnen aanbieden. Tot nu toe heeft de partij 35 producten in voorraad. 

Somohardjo merkt op dat het af en toe zal voorkomen dat bepaalde producten niet in voorraad zullen zijn, onder meer vanwege de schaarste aan US-dollars en de slecht gereguleerde import vanuit de overheid. De partij streeft er daarom na om in samenspraak met ondernemers, importeurs en exporteurs de import zodanig te reguleren en de export te bevorderen, dat niet slechts een selectieve groep wordt bevoordeeld. “Dit is geen verkiezingsstunt. Wanneer wij regeermacht verwerven, zullen wij de import van basisgoederen ordenen en reguleren, zodat wij geen schaarste hebben aan bepaalde basisgoederen, zoals nu het geval is met uien en aardappelen”, verduidelijkt de PL-voorman.

Vanaf 1 februari kunnen de mensen hun bestellingen opgeven bij de verschillende eenheidscentra in hun buurt, maar ook bij de aspirant kandidaten of via de structuren van de partij. Somohardjo benadrukt dat eenieder zijn of haar bestelling mag opgeven, niet alleen mensen die lid zijn van de partij. “We gaan de aspirant-kandidaten in beweging brengen. De samenleving kan dan ook zien wie werkt en wie niet werkt. Het gaat niet erom dat we pakketten afleveren. Nee. Het gaat er om dat wij het contact met de mensen willen leggen, opbouwen en onderhouden. Onze aspirant-kandidaten willen van de mensen persoonlijk weten waar zij behoefte aan hebben”, zegt Somohardjo. Hij geeft aan dat dit geheel in lijn is met één van de pijlers van het partijprogramma, met name sociale samenhang. 

Nasier Eskak, ondervoorzitter van de PL tevens voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau, zegt dat sociale samenhang leidt tot vertrouwensvolle relaties en het welbevinden van individuen bevordert. Het helpt mensen om vooruit te komen in het leven en is belangrijk voor de sociale inbedding en steun. Het creëert groepssolidariteit en vormt het noodzakelijke bindmiddel om gestelde nationale doelen te kunnen realiseren. “Kort gezegd, verwijst sociale samenhang naar de mate van verbondenheid en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen. Immers, de kracht van een samenleving ligt in de mate waarin burgers bereid en in staat zijn te participeren in economische en maatschappelijke verbanden”, stelt Eskak.

In de visie van PL begint sociale samenhang thuis en breidt zich dan uit naar buurten en wijken, naar scholen en zeker ook de gezondheidszorg. Het is werken naar de complementaire verhoging van de sociaal-culturele waarden en normen van de diverse culturen en harmonisering van diverse leefmilieus. Als samenleving met een brede sociaal-culturele, religieuze en etnische diversiteit legt de PL de nadruk niet alleen op wat ons als samenleving bindt, maar ook op het vermijden van de factoren die sociale samenhang remmen. 
Advertenties

Saturday 29 February
Friday 28 February
Thursday 27 February