NPS-voorzitter: Slecht voorwerk bij keuze governor CBvS
19 Jan, 12:38
foto
NPS-voorzitter Gregory Rusland.


"Met het ontslag van Robert van Trikt als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) wordt weer eens bewezen dat de huidige regering niet in staat is op een verantwoorde manier leiding te geven aan Suriname en vooral niet aan de financiële huishouding van ons land. Door het gebrek aan inzicht maakt men steeds keuzes, waardoor het vertrouwen in CBvS afneemt. De benoeming van een governor die na 10 maanden weer moet vertrekken, is een bewijs dat men slecht haar voorwerk doet en niet weet hoe men functionarissen moet kiezen voor belangrijke functies in onze samenleving". Zo reageert NPS-voorzitter Gregory Rusland op vragen van Starnieuws.  

Begin 2019 werd governor Glenn Gersie gevraagd ontslag te nemen, omdat hij niet wilde meewerken aan onder andere monetaire financiering en de onverantwoorde uitputting van de monetaire reserves om de koers niet verder te doen stijgen. De president en minister van Financiën hebben toen gedacht dat met de aantrekking van Van Trikt men wel die besluiten kon nemen en nu blijkt dat ook hij in een situatie is beland, waarbij hij ontslag moest nemen. Uiteindelijk kan waarschijnlijk ook Van Trikt niet worden ingezet voor de plannen van de regering naar de verkiezingen van mei 2020 toe, concludeert Rusland.

Bij het ontslag van Van Trikt geeft hij aan dat er verschil van inzicht bestaat. "Wij vinden dat hij hiermee de verplichting aan de samenleving heeft aan te geven wat die verschillen zijn", vindt Rusland. "Wij gaan ervan uit dat het niet gaat om de peperdure auto die de governor heeft aangeschaft en de grote uitgaven voor feesten, maar dat er verschil in beleidsinzichten bestaan die grote nadelige consequenties voor ons land hebben. Een issue welke op dit moment speelt is waar de US-dollars vandaan komen waar Chotelal de afgelopen maanden mee gestoeid heeft en de US-dollars die nu vóór de verkiezingen worden gegeven aan cambio's om zo de koers kunstmatig laag te houden. Hierover zijn veel speculaties in de samenleving en de governor heeft de media naar president Bouterse verwezen om daar antwoord te halen en dus niet bij hem.  Dit kan niet en het volk moet het antwoord krijgen. Uiteindelijk zullen wij allemaal met de leegloop van onze deviezen te maken hebben. Hierbij kan gedacht worden aan de schaarste aan US-dollars voor de aanschaf van voeding, medicamenten e.d. en de verhoging van de US-dollar koers tegenover de SRD," voert de voorzitter van de groene partij aan. 
 
Rusland vindt dat het duidelijk is dat de regeringsleiding elementaire beginselen van financieel management ontbeert. "Wij dienen een president te hebben die weet welke keuze gemaakt moet worden voor onder andere de leiding van de Centrale Bank, waarbij het niet nodig is dat de regering bemoeit met de verantwoordelijkheden van de bank. Het is erg dat de Centrale Bank thans een speelbal geworden is van de politiek. De verantwoordelijkheden van de regering zijn om prudent en verantwoord beleid te voeren over de financiën van de Staat, waarbij geen ruimte bestaat voor populisme en verspilling van staatsfinanciën en waarbij de uitgaven zijn afgestemd op de inkomsten. Indien de regering dat niet kan, verliezen we als land het vertrouwen in zowel binnen als buitenland en krijgen we de beoordeling van ‘junk Staat’, zoals nu door het onafhankelijke internationaal ratingsbureau Fitch wordt aangegeven. Een absoluut dieptepunt in de Surinaamse geschiedenis". 
 
Rusland, roept de regering op geen 'last minute' besluiten te nemen, richting 25 mei 2020, die Suriname nog meer schade en vooral financiële schade zullen brengen, dan nu al ondervonden wordt.
Advertenties

Saturday 29 February
Friday 28 February
Thursday 27 February