Slechte straatverlichting krijgt landelijke aanpak
16 Jan, 05:21
foto
Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen poseert met de door hem geïnstalleerde commissie 'Straatverlichting'. (Foto: NH/NII)


Burgers kunnen straten, die niet, of slecht voorzien zijn van straatverlichting, laten registreren. De slechte straatverlichting in geheel Suriname heeft de aandacht van minister Sergio Akemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Akiemboto heeft woensdag de commissie ‘Straatverlichting’ geïnstalleerd voor betere structurering en coördinatie van werkzaamheden bij de plaatsing en vervanging van straatverlichting landelijk, meldt de voorlichting van NH.

De commissie zal er onder andere voor zorgdragen dat de lampen en de armaturen vervangen worden en waar nodig nieuwe worden aangebracht. De meldingen van burgers zullen na beoordeling en advies worden overgedragen aan de EBS en de Dienst Elektrificatie (DEV) om aangepakt te worden. De communicatie met de belanghebbenden zal via deze Commissie plaatsvinden. Zo kunnen afspraken gemaakt worden, problemen en oplossingsmodellen besproken worden alsook de mogelijke betaalwijze om bijvoorbeeld nieuwe projecten of privéwegen aan te sluiten.

De commissie zal het geleverde werk ook controleren.  Om duurzame verbetering van dit project te behouden en de kwaliteit van de werkzaamheden van de commissie te bewaken, zal er sprake zijn van rapportage aan de minister van Natuurlijke Hupbronnen, zegt NH.

Walter Brei, voorzitter van de commissie, heeft namens de groep de belofte gedaan zich naar eer en geweten te committeren aan de toebedeelde opdracht. “Wij zijn bewust van onze verantwoordelijkheid welke wij op ons genomen hebben. Het is geen stunt, wij gaan keihard aan de slag in het belang van de samenleving die hiernaar uitkijkt.”
  
Brei is door de EBS uitgeleend aan het ministerie van NH en wordt ondersteund door Bheretradj Nankoe (NH), Asneel Samdjawan (Kabinet President), Cinide Lauwerends (NH-DEV) en Yigal Kopinsky (EBS), zegt NH, via het Nationaal Informatie Instituut.

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January