DOE verwerpt opruiing NDP tegen Rechterlijke Macht
13 Jan, 18:28
foto


Open brief aan de President en Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Suriname
Betreft: Opruiing NDP tegen de Rechterlijke Macht.

Geachte President en Voorzitter van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname,

Met afschuw hebben wij kennis genomen van het, in onze beleving, opruiend gedrag van exponenten van de Nationale Democratische Partij (NDP). Dit gedrag, gepaard met grove beledigingen, is voornamelijk gericht tegen de Rechtelijke Macht.

De Nationale Assemblee, de Regering en de Rechtelijke Macht, zijn de fundamenten waarop onze rechtsstaat rusten. Aantasting of belediging van een (1) van deze betekent, het plegen van inbreuk op en ondergraving van onze rechtsstaat. Tevens betekent het, inbreuk op het gevoel van respect voor het recht, moraal en fatsoen binnen de samenleving. 
In dit specifiek geval, zijn het bovendien exponenten binnen de politieke partij waar u als persoon voorzitter, respectievelijk ondervoorzitter van bent.

Het kan ons inziens dan ook niet anders dat u zeer nadrukkelijk corrigerend optreedt en zich distantieert van de opruiing en gedane beledigingen als mede-verantwoordelijke voor de waarborging van de rechtstaat.
Wij wachten, net als de rest van de samenleving, uw corrigerende acties af.

U hoogachtend,
Het bestuur en DNA fractie van de partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE).
Partij Voorzitter, S. Alfaisi
Fractieleider, C. Breeveld