Zunder: Vakbondsbelangen op andere manier behartigen
13 Jan 2020, 07:41
foto
Armand Zunder spreekt de jarige C-47 toe. (Foto: René Gompers)


Vakbondsleider Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie, heeft bij de 50e verjaardag van C-47 zaterdag, vakbonden opgeroepen om op een andere manier belangen van de werkende klasse te behartigen. Vakbonden moeten bijvoorbeeld goed gedocumenteerd, op basis van gedegen onderzoek van eigen onderzoekers, dingen gedaan krijgen van de overheid en het bedrijfsleven.  Die twee partners gaan nu de ‘vierde versie’ in van regeren en zaken doen, geeft Zunder aan. De vakbeweging kan niet achterblijven.

Zunder heeft als vertegenwoordiger van Ravaksur een felicitatieboodschap uitgebracht aan de jarige C-47. Hij hoopt dat die vakcentrale met de ‘bigi yari’ een grote bijdrage gaat leveren om 'vakbeweging 4.0' waar te maken. Het ministerie van Arbeid en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben ook de beste wensen uitgesproken: ze rekenen erop dat, hoewel dat niet altijd gemakkelijk is geweest, de goede samenwerking met de vakbeweging blijft, ook de komende tijd van “veranderende economische omstandigheden”. 

De vakbeweging staat de komende jaren voor grote uitdagingen, merkt Zunder op. Beseft moet worden dat om de bepaalde  ‘issues’ het hoofd te kunnen bieden gedegen onderzoek essentieel is, stelt de vakbondsleider. “Zonder onderzoek geen vooruitgang. We moeten onderzoek doen, de resultaten vastleggen,” pleit Zunder. “Want de ‘vakbeweging 4.0’ is een vakbeweging die gedocumenteerd moet kunnen praten over onder andere productiviteit, over climate change, werkgelegenheidsbeleid, industrialisatie, etc. En waarom wij dat moeten? Vanwege het feit dat we onze partners daarmee zullen confronteren.”  

De vakbeweging moet ook beseffen dat geparticipeerd moet worden in het ondernemerschap. “We moeten zorgen dat er bijvoorbeeld in vijf jaren een wrokoman bangi is, dat er een wrokoman verzekeringsmaatschappij is in Suriname.” Vakbonden gaan zich op verschillende manieren moeten optrekken, haalt Zunder aan. “Ravaksur moet na 33 jaar zorgen dat zij een eigen gebouw en een professioneel secretariaat heeft,” merkt hij op. “Je moet professionals in dienst hebben die het onderzoek- en beleidswerk gaan doen voor de leiders in de vakbeweging. Kortom, er moet een andere benadering komen wanneer we praten over vakbeweging 4.0.” 

René Gompers

Advertenties