Column: Drai anu par' a boto!
19 Dec, 00:59
foto


De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) slaat alarm met de publicatie van haar jongste rapport: vier op de vijf jongeren bewegen te weinig. Deze data zijn erg zorgwekkend, want een gebrek aan beweging kan zowel voor hun huidige als toekomstige gezondheid, nadelige gevolgen hebben. Denkt u niet dat het een ver van mijn bed aangelegenheid betreft, want uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat 75-79% van de adolescenten in Suriname te weinig beweegt. Volgens het onderzoek, waarvan een deel gepubliceerd is op Starnieuws, hebben deze jongeren op latere leeftijd een driemaal grotere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2.

We zouden ons verslagen kunnen afvragen hoe het zover heeft kunnen komen, maar een strijdvaardigere
aanpak zou zijn dat we naar oplossingsmodellen zoeken om het getij te keren. Als we de leefstijl van de meeste adolescenten onder de loep nemen, dan springen twee bezigheden in het oog. Men besteedt een groot deel van de dag aan een gadget en de andere is dat men teveel ongezond eet. Door het gebruik van elektronische gadgets kunnen adolescenten het zich permitteren om de hele dag op de bank door te brengen. Zij het voor de televisie of met de mobiel in de hand.

Was het vroeger zo dat je buiten kon spelen met buurkinderen, thans gebeurt alles in de geslotenheid van de slaapkamer. De deelnemers downloaden afzonderlijk de gewenste game en nemen het in de virtuele wereld tegen mekaar op. Zelfs het hongergevoel kan het spel niet onderbreken, want met behulp van applicaties kan er fastfood besteld worden. Ouders nemen niet eens de tijd om te controleren als de games wel een goede uitwerking hebben op hun kinderen. Zolang ze geen aandacht hoeven te geven, is alles in orde.

De wereldgezondheidswaakhond beveelt aan dat adolescenten een uurtje per dag moeten bewegen. Het recht van kinderen op beweging is ook verankerd in het kinderrechtenverdrag. Zonder gedegen beleid en hulp van de ouders, is dit recht een utopie. Als er overal fietspaden worden aangelegd, kunnen kinderen fietsen naar school. Ouders zullen het voortouw moeten nemen om te komen tot gedragsverandering bij hun kinderen. Haast elke buurt beschikt over tenminste één basisschool en sinds dit jaar kunnen adolescenten via een vooraanmelding op een middelbare school in hun buurt geplaatst worden. Toch zie je dat ouders ervoor kiezen om hun kinderen met de auto naar school te brengen.

Laat de kinderen naar school lopen. Dit is alvast een begin om het gewenste minimum van één uur beweging per dag te halen. Beperk daarnaast ook het gebruik van de gadgets. Laat uw kind vaker buiten spelen met een bal, springtouw of gewoon bomen klimmen, activiteiten die u als kind vast wel gedaan heeft. Denk terug aan al de leuke spelletjes die u als kind zelf gedaan heeft, motiveer uw kind om ze ook te doen en draag zo bij aan een gezondere leefstijl van uw kind. Drai anu par’ a boto!

Mireille Hoepel
Advertenties