Ontwatering gebied rond AZP wordt aangepakt
12 Dec, 08:18
foto
Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft zich georiënteerd bij het ontwateringsproject rond AZP. (Foto: Raoul Lith)


Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie werkt aan de ontwatering van het gebied rond het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Minister Vijay Chotkan zegt dat de aannemer eind november is begonnen met het openbreken van het bestaande rioleringssysteem, waarbij al 40 meter aan nieuwe buizen met een grotere diameter is geplaatst. 

Het interne rioleringssysteem van het ziekenhuis zal worden aangesloten op het binnenkort vernieuwd stelsel. De bedoeling is om de jarenlange wateroverlast in het gebied op te lossen. Ook het pompgemaal aan de Benjaminstraat bij de rotonde zal worden gerehabiliteerd om dit optimaal te laten draaien, vertelt de bewindsman.

Tegelijkertijd zal gewerkt worden aan het oplossen van het parkeerprobleem. De bermen aan de Kernkampweg, Flustraat en andere wegen in het gebied zullen worden geordend en er zal 8000 m2 ingericht worden om te kunnen parkeren. In totaal wordt 1.100 meter aan rioleringsstelsel aangepakt, inclusief de voorzieningen zoals het pompgemaal en kolken voor de afvoer van water. 

Chotkan geeft aan dat het project ongeveer 12 maanden zal duren. Hij merkt op dat het overlast welke tijdelijk hierdoor zal ontstaan, zoveel mogelijk zal worden teruggedrongen of weggemaakt, "maar dit lukt niet altijd even vlot". Hij benadrukt dat er veel werk te doen is rond de ontwatering. Het ministerie is bezig met de aanpak ervan. 

Raoul Lith

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January