Belangrijk vrouwen te betrekken bij plannen
11 Dec, 20:20
foto
Vrouwen van Inheemse en Tribale Volken willen betrokken worden bij plannen die er voor deze groepen worden uitgevoerd. (Foto's: Raoul Lith)


Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft in samenwerking met VIDS en KAMPOS hun Engagement Strategy Document gepresenteerd. Ook is een poster die tot stand gekomen is naar aanleiding van een in november gehouden workshop “Gender in Engagement vanuit het perspectief van Inheemse en Tribale Volkeren" gepresenteerd. Dinsdag hebben verschillende personen presentaties gegeven.

De poster weergeeft het proces, een gefaseerd plan van betrokkenheid, in tekeningen verwerkt als een klein stripverhaal. Iedereen kan die poster ophangen en weet welke stappen genomen moeten worden waaronder welke gemeenschap geraadpleegd moet worden. De affiche geeft ook aan hoe de gemeenschap moet worden benaderd, maar ook dat er rekening gehouden moet worden met de cultuur van de mensen en dat er bijvoorbeeld een goede tolk is, vertelt Marie-Jose Artist van de VIDS.

Eerder dit jaar is een beleidsdocument met actieplan samengesteld. Het beleidsplan reikt tot 2035, terwijl het actieplan al wordt uitgevoerd. Tijdens een consultatie meeting gehouden met deze doelgroep is klimaatverandering als belangrijke thema naar voren gekomen. Artist geeft aan dat de groep het ontzettend belangrijk vindt dat de overheid op correcte manier met de inheemse en tribale volkeren in het binnenland omgaat met name als het gaat om hun participatie.

“Hun participatie moet zinvol zijn, het moet effectief zijn. Tegenwoordig hebben we ook pre- prior en informed consent, waarbij volledige toestemming door inheemse en tribale volken gegeven moet worden aan initiatieven die in hun woongemeenschappen plaatsvinden,” stelt Artist. De betrokkenheid is vaak gericht op een paar sleutelpersonen in de dorpen en dat zijn vaak mannen, waardoor je de participatie van vrouwen in de leefgemeenschappen niet krijgt.

“Bij het maken van plannen, uitvoeren van projecten en besluitvorming is het belangrijk dat de vrouwen expliciet worden betrokken, omdat zij op een andere manier worden getroffen dan mannen. Bijvoorbeeld bij klimaatsveranderingen hebben zij direct te kampen met teveel aan regen op de kostgronden”. Door het BGA is naar aanleiding hiervan een training georganiseerd voor stakeholders met name mensen van de overheid waar ze te horen krijgen waarom engagement proces belangrijk is en hoe het uitgevoerd moet worden.

Er is ter illustratie van het belang van de betrokkenheid van vrouwen een excursie gedaan naar het dorp Pikin Poika. Hier konden de mensen ervaren wat er gebeurd wanneer gemeenschappen niet worden betrokken bij besluitvorming. Een aantal jaren geleden is door een bedrijf die bezig was met verkaveling, hier dwars over de weg een hek geplaatst. Hierdoor kunnen de mensen van de gemeenschap niet meer in hun jacht en visgebieden komen, en de vrouwen kunnen de rivier moeilijk bereiken, legt Artist uit.

“Door het BGA  zijn ook overheidsinstanties, bedrijven en NGO uitgenodigd om te kijken of die een engagement proces hebben en hoe zij met de tribale volkeren omgaan,” vertelt Sharon Saridjan-Tjokro van het BGA belast met Milieu en Klimaatverandering. Er is een dialoog gevoerd over hoe dit zou moeten gebeuren. De verschillende stakeholders weten op deze manier hoe ze in contact moeten blijven met elkaar alvorens projecten uit te voeren.

Raoul Lith

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January