Abdoel: Fractieleidersoverleg niks geweldigs; standpunt bekend
11 Dec, 05:44
foto
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP.


De oppositie moet volgens NDP-fractieleider Amzad Abdoel niet doen alsof een fractieleidersoverleg iets geweldigs is. Het is een overleg dat regulier plaatsvindt, veelal bij behandeling van wetten en over werkzaamheden van het parlement. Dit overleg heeft geen meerwaarde als standpunten van fracties over wetten/issue's van te voren bekend zijn. De oppositiepartijen hebben overleg met Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons aangevraagd over de veroordeling van Desi Bouterse, die ook president is van het land. 

"Het onderhavige onderwerp waarover de oppositie overleg wil, is breed door de partijen al verwoord in de media. Ik vraag me af wat voor nieuwigheid zij nog toe te voegen hebben. De wijze waarop dat overleg is aangevraagd, wekt de illusie alsof er iets heel belangrijks zal plaatsvinden. Niets is minder waar," stelt Abdoel tegenover Starnieuws. Hij wijst er op dat ook de fractie van de NDP haar standpunt diverse malen heeft bekendgemaakt. "Van dat standpunt zullen wij geen millimeter afwijken. Wij onderkennen dat het parlement het hoogste orgaan van de Staat is en de soevereine wil van het volk verkondigt. Uitgaande van haar grondwettelijke positie en haar grondwettelijke bevoegdheid heeft zij in 2012 de Amnestiewet gewijzigd. Zij heeft een pad gekozen van vrede en waarheidsvinding," voert de NDP-fractieleider aan. 

De Nationale Assemblee draagt geen verantwoordelijkheid voor uitspraken gedaan of vonnissen toegewezen door de Krijgsraad, stelt Abdoel. Die verantwoordelijkheid moet de Krijgsraad zelf dragen. "Wij, van de NDP-fractie hebben vanaf 2012 ons standpunt nationaal en internationaal kenbaar gemaakt. De Amnestiewet staat rechtovereind en is nog altijd rechtsgeldig. Wij hebben de uitvoerende macht constant opgeroepen om ervoor te zorgen dat de wet, die voor dit land geldt, te handhaven."

De fractie van de NDP draagt geen verantwoordelijkheid dat de Krijgsraad zich in allerlei bochten heeft moeten wringen, en constitutioneel incorrecte handelingen heeft gepleegd om tot een oordeel te komen, vindt Abdoel. "De Krijgsraad heeft nimmer de bevoegdheid bij wet of regel gehad om op de stoel van het Constitutioneel Hof te gaan zitten. Zij heeft zich die bevoegdheid, die grondwettelijk alleen toegekend is aan het Constitutioneel Hof,  onrechtmatig toegeëigend. Daarvoor is zij zelf aansprakelijk. De fractie draagt deze aansprakelijkheid niet."

"Als de krijgsraad nu een vonnis toewijst welke geen rechtskracht draagt, niet uitvoerbaar is en ook niet uitgevoerd kan worden, vanwege de Amnestiewet, dan is daarvoor alleen de Krijgsraad verantwoordelijk. De rol van de Krijgsraad is uitgespeeld. Het is opvallend belachelijk dat ruim een week na het vonnis de oppositie een spoedoverleg wil. Misschien zijn de opdrachten laat binnengekomen. De bespreking van de positie van DNA in deze case is irrelevant, omdat de zaak nog gaande is. De positie van de president is totaal niet aan de orde", meent Abdoel. 

Monday 10 August
Sunday 09 August