Column: Al is de leugen nog zo snel...
10 Dec, 00:59
foto
Irvin Kanhai, raadsman van Desi Bouterse, in Ocer vrijdagavond. (Foto: René Gompers)


Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Dit spreekwoord zal zeker gelden voor onder andere strafpleiters. Vooral voor bepaalde advocaten die decennialang moord-, verkrachtings- en drugszaken doen. Hun cliënten ontkennen steevast dat ze iets verkeerds gedaan hebben, ook al is het duidelijk dat ze liegen. Er worden allerlei verzinsels bedacht om de waarheid te verbloemen. 

Advocaat Irvin Kanhai heeft afgelopen week geprobeerd journalisten voor te liegen dat er geen verzet is ingediend tegen het vonnis van zijn cliënt, Desi Bouterse. Hij vertelde consequent aan alle journalisten die hem belden, dat zijn cliënt hem de opdracht heeft gegeven om geen verzet tegen het vonnis in te dienen. Kanhai had gelijk na de uitspraak op 29 november aangekondigd dat in verzet zou worden gegaan. Daarna heeft hij nog een rechtsmiddel om in beroep te gaan bij het Hof van Justitie als bij verzet het vonnis overeind blijft staan bij de Krijgsraad. 

Blijkbaar wilde Kanhai kiek nemen op journalisten en mensen die in de lucht zouden springen als er geen verzet ingediend zou worden. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie in het geweer zou moeten komen en Bouterse moest ophalen na 13 december om hem naar Santo Boma te brengen. Zonder verzet tegen het vonnis, zou dit na 14 dagen onherroepelijk rechtskracht krijgen. Dan moest volgens de wet de gevangenneming volgen. 

Aangezien het niet logisch is dat dit rechtsmiddel niet gebruikt zou worden en andere bronnen zeker wisten dat er verzet moest worden aangetekend, heeft niet iedereen de advocaat geloofd. Maar van de raadsman van de veroordeelde, die nota bene president is van het land, verwacht je als journalist niet dat hij willens en wetens niet de waarheid spreekt. Zeker als hij op de hoogte is dat er publicatie zal volgen na deze uitspraak. Want dat is pas 'breaking news'. 

Kanhai heeft de nationale en internationale pers op het verkeerde been gezet en daarmee voor enorme verwarring gezorgd. Wat nog erger is, is dat de NDP-achterban ook niet meer wist hoe ze het had. Een loopje nemen met de media heeft veel meer gevolgen dan een misplaatste 1-april mop in december. De advocaat heeft met zijn optreden zijn eigen geloofwaardigheid verder te grabbel gegooid. Hij heeft zijn beroepsgroep geen eer aangedaan. De Surinaamse Orde van Advocaten zal waarschijnlijk ook niet optreden tegen een advocaat die publiekelijk heeft getoond het niet nauw te nemen met de waarheid. 

Helaas heeft ook de Surinaamse Vereniging van Journalisten het niet opgenomen voor de beroepsgroep. In dit geval is de hele beroepsgroep voor schut gezet, omdat de advocaat opzettelijk verkeerde informatie heeft doorgegeven. Als iemand een feit niet wil bevestigen, is het zijn goed recht, maar bewust leugens verkondigen is uit den boze. Deze kwestie toont weer aan hoe de gehele maatschappij aan het afglijden is. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Kanhai heeft laten zien het niet nauw te nemen met de beroepsethiek.

Nita Ramcharan
Advertenties