Baldew-Malhoe: Bouterse heeft geen respect voor rechtsstaat
09 Dec 2019, 00:44
foto
Pandita Soeshila Baldew-Malhoe zondagavond tijdens de multi-culturele herdenkingsdienst in de Alfonsiuskerk. (Foto: René Gompers)


"Elk mens moet weten dat elke handeling consequenties/gevolgen heeft. De heer Bouterse had toen moeten weten dat ooit de waarheid aan het licht zou komen. De wereld is Gods huis. Wij mogen hier wonen, vertoeven, maar we mogen Zijn gemaakte regels niet overtreden. Niemand heeft het recht anderen te doden. God heeft ons denkvermogen gegeven. We moeten weten dat wij anderen geen kwaad mogen doen. De Almachtige is een alomtegenwoordige kracht die overal aanwezig is. Hij ziet alles, weet alles wat er gebeurt." Dit zei pandita Soeshila Baldew-Malhoe zondagavond tijdens de multi-culturele herdenkingsdienst van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede in de Afonsiuskerk. Volgens de geestelijke heeft Bouterse geen respect getoond voor de rechtsstaat. 

"We zijn vandaag weer bij elkaar, maar met een zekere mate van tevredenheid met betrekking tot het verloop van de rechtszaak. Het geeft een goed gevoel te weten dat de rechtsstaat Suriname leeft. Er zijn groepen van mensen en personen in Suriname die niet kunnen of willen begrijpen dat Suriname deel is van een wereldgemeenschap. Wij leven niet alleen op de wereld. In elk beschaafd land staat en valt alles met de rechtsorde. En wanneer er recht gesproken is moet iedereen zich daaraan houden, ongeacht de maatschappelijke positie van de persoon. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn handelingen," legde de geestelijke uit. 

God geeft de eerlijke een derde oog om alles te zien waarmee wij het kosmisch bewustzijn bevuilen, zei Baldew-Malhoe. "En dit derde oog heeft de Almachtige de drie rechters geschonken om het kwaad dat geschied is op 8 december 1982 te ontrafelen. Volgens de Vedische leer wordt de creërende kracht van de Almachtige Brahma genoemd. Dat is een mannelijke kracht. Maar de vernietiger van het kwaad en handhaver van het recht is een vrouwelijke kracht die Durga genoemd wordt. Is het niet Gods werk dat onze jonge natie drie Durga’s heeft voortgebracht die de waarheid hebben ontrafeld? De natuurlijke wetmatigheden van de wereld zijn gebaseerd op waarheid. Wat men ook doet, de waarheid zal altijd naar boven komen. Suriname heeft eindelijk kunnen tonen dat het een rechtsstaat is. Dat  de rechtsstaat leeft."

"Volgens de Vedische leer krijg je altijd de vruchten van je daden, goed of kwaad. Dat is de werking van de oorzaak-gevolgwet. Dit systeem kent geen vergeving. Ook de Bijbel zegt: “wat gij zaait zult gij oogsten”. Als je de oogst binnenhaalt, moet je niet vluchten als de vruchten zuur zijn. Want… ook dat wordt met rente beloond. De heer Bouterse heeft totaal geen respect getoond voor de rechtsstaat. In 1980 heeft hij de rechtsstaat omver gegooid door een coup te plegen en twee jaar later de moord op vijftien eerbare burgers die vochten voor herstel van de democratie."

Mensen die vinden dat ze niet schuldig zijn, gaan naar de rechtszaal om zich te verdedigen, om aan te horen wat de rechter zegt, voerde de geestelijke aan. "Hoeveel respect heeft de persoon Bouterse voor de rechtsorde van Suriname? Immers, de zaak gaat om de persoon Bouterse en niet om president Bouterse. Als president had hij juist het goede voorbeeld moeten geven als eerste burger van het land door naar de rechtszaal te gaan en zijn verhaal te doen in mannentaal. Dat zou hem beter staan in de hoedanigheid als president." 

"Door op reis te gaan in de periode van  de rechtspraak heeft hij niet alleen de rechterlijke orde geschoffeerd, maar de gehele Surinaamse bevolking. Hij heeft totaal geen goed voorbeeld gegeven aan het volk. Anderzijds heeft hij ook geen rekening  mee gehouden dat de hele wereld toekijkt. Hoeveel respect verwacht hij van de wereld? Wat moet er later over hem staan in de geschiedenisboeken? En dit alles geeft Suriname een enorme imagoschade. In elk geval is er recht gesproken. Mensen kunnen de geschiedenis niet voor lange tijd blijven vervalsen. De Goddelijke kracht is altijd sterker. En het is deze Goddelijke kracht die de nabestaanden de kracht en de guts heeft gegeven om te blijven strijden." De pandiat is ervan overtuigd "dat de Almachtige ons zal bijstaan om de toekomst van Suriname te verschonen van alle smet".
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April