Breaking: Wel verzet ingediend tegen vonnis Bouterse
05 Dec 2019, 00:03
foto


Advocaat Irvin Kanhai, raadsman van ex-legerleider Desi Bouterse, heeft wel verzet aangetekend tegen het vonnis van de Krijgsraad. Hij heeft dinsdag én woensdag aan Starnieuws, diverse media - nationaal en internationaal - gezegd dat zijn cliënt geen verzet zal indienen. Aangezien er harde bronnen waren dat dinsdag verzet is ingediend, is de redactie niet overgegaan tot publicatie van de ontkenning van Kanhai. 

Bouterse heeft tot en met 13 december de tijd om verzet aan te tekenen. Gelijk na het uitspreken van het vonnis heeft Kanhai aangekondigd dat hij twee rechtsmiddelen heeft, verzet en hoger beroep. Voor Bouterse moet hij verzet aantekenen, omdat hij bij verstek is veroordeeld tot 20 jaar cel. Voor de overige cliënten van Kanhai die wel verschenen zijn voor de Krijgsraad en veroordeeld zijn, is er hoger beroep aangetekend. Een kantoorgenoot van Kanhai heeft de handelingen namens hem gepleegd bij de griffie. 

"Het was een strategie van ons om niet gelijk te zeggen dat er verzet is aangetekend. Mensen waren na het nieuws al zo blij dat Bouterse opgepakt zou worden als de veertien dagen verstreken zouden zijn. Daarom heb ik gezegd dat ik geen verzet heb aangetekend. Ik heb niet gelogen, want een kantoorgenoot heeft het ingediend," verdedigt Kanhai zijn leugens. "Ik ben toch niet dom om geen verzet aan te tekenen. Dat mensen zoiets kunnen geloven," voert de advocaat aan. 

President Bouterse had bij terugkeer uit China zondag aangekondigd dat hij later op de avond overleg zou hebben met een team over de verder te nemen stappen in het proces. Toen al stond het vast dat er verzet zou worden aangetekend. De verbazing was groot toen het bericht gelanceerd werd dat Bouterse afziet van dit rechtsmiddel. 

Tegen een bij verstek gewezen vonnis, kan de veroordeelde verzet doen indien de dagvaarding om op de zitting te verschijnen, hem in persoon was betekend, uiterlijk veertien dagen na de uitspraak. In geval verzet is gedaan, wordt binnen twee maanden daarna de zaak opnieuw voorgebracht bij de Krijgsraad. Als de veroordeelde persoon op de dag waarop de zaak dient, niet verschijnt, dan wordt het verzet vervallen verklaard en het bij verstek gewezen vonnis uitgevoerd. Als degene die in verzet is gekomen, wel verschijnt bij aanvang van de zaak, dan wordt deze opnieuw behandeld, maar nu op tegenspraak. 
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April