SDU: Geen examens tot de middelbare school
19 Nov, 19:19
foto
Kaderleden van de Sociaal Democratische Unie afgelopen weekend bijeen in Brokopondo. De partij heeft zich gebogen over het verkiezingsprogramma. (Foto: SDU)


De Sociaal Democratische Unie (SDU) wil vernieuwing in het onderwijs brengen. Dit maakt deel uit van het concept-verkiezingsprogramma 'De weg naar verbetering'. Kinderen hoeven de klas niet meer over te doen. “Bij de nieuwe school die wij van SDU voorstaan, zullen de leerlingen tot de middelbare school gewoon doorstromen en geen examens doen. Elk kind krijgt de kans om op eigen tempo de school te doorlopen”, laat voorzitter van SDU, Celsius Waterberg, optekenen. 

Het topkader van de partij was afgelopen weekend te Koinakondre Ressort in het district Brokopondo. Er is diepgaand van gedachten gewisseld over het verkiezingsprogramma van de partij en in concept is het document geformuleerd, zegt de partij.  Volgens Waterberg heeft de groep in verschillende sessies gekeken naar “interventies die we willen plegen om Suriname tot een productiever land te maken.”

De SDU gaat uit van de mens als het centrum van haar werk. “Daarom concreet die vernieuwing binnen ons onderwijs,” legt Waterberg uit. Hij wijst erop dat ook de gezondheidszorg ordening zal ondergaan. Die sector zal toegankelijker  worden voor de burger. “De zorg gaat naar de mensen toe, in plaats van omgekeerd. Ook de verhoogde productie van medicamenten zullen we ter hand nemen,” belooft de SDU. 

De partijleden hebben verder in ruime mate aandacht besteed aan aspecten als huisvesting, de productieve sector, cultuur, sport, justitie, defensie en veiligheid, binnenlands beleid en buitenlandse betrekkingen. De discussie rondom die onderwerpen hebben uiteindelijk uitgemond in ‘De weg naar verbetering’, het concept-partijprogramma van SDU voor de verkiezingen van 25 mei volgend jaar.