Islamitisch bankieren gaat zwaar in de promotie
16 Nov, 13:26
foto
Maureen Badjoerie is CEO van Trustbank Amanah. (Foto's: René Gompers)


"Stel je wil een auto kopen die SRD 100 kost. De bank koopt de auto en verkoopt het door aan jou voor SRD 120. Die SRD 20 is onze winst. At the end of the day heeft de klant zijn auto en betaalt hij ons terug. Wat je terugbetaalt fluctueert niet, het bedrag blijft hetzelfde de hele periode dat je het geld terugbetaalt. Bij een conventionele bank gaat de rente omhoog, hoe langer je erover doet, hoe meer je gaat betalen.” Zo schetst Maureen Badjoerie, CEO van Trustbank Amanah, met een voorbeeld wat renteloos bankieren volgens het Islamitisch systeem inhoudt.

Het renteloos financieren is één van de meest interessante punten geweest op de bijeenkomst vrijdag in Royal Torarica. Daar is The First Caribbean Islamic Finance Forum, Islamic Finance & Private Sector: Connection for Development gehouden. Er is uitgelegd wat het islamitisch bankieren- en financieren inhoudt. Vooral voor de kleine- en middelgrote ondernemers die moeilijk aan leningen kunnen komen, is het  volgens Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en Iris Sandel van het ministerie van Financiën een uitkomst. Badjoerie is na het forum op een persconferentie uitgebreider ingegaan op deze vorm van bankieren.

Op de bijeenkomst zijn er twee overeenkomsten getekend. Onder de eerste zullen Surinamers in de komende tijd  bewuster gemaakt zullen worden over het bankieren volgens de regels van de Sharia (islamitische wet).  Trustbank Amanah, de eerste Islamitische bank in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, gaat met de CBvS en de Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), het Islamitisch bankieren sterk promoten aan de gewone mensen en ondernemers. ICD is een werkarm van de IsDB die zich op de private sector en internationale investeringen richt. CBvS gaat een speciale unit opzetten, kondigde Van Trikt aan. Bij de tweede overeenkomst gaat de ICD US$ 2 miljoen ter beschikking stellen voor promotie en aan Surinaamse ondernemers. 

Het Islamitisch bankieren is gestoeld op vijf principes licht Badjoerie toe. Het eerste is Usury: het verbod op rente. Het tweede is het verbod op speculatie, dit houdt in dat de overeenkomsten tussen de bank en de klant duidelijk moeten zijn. het derde houdt in dat het verboden is om geld te stoppen in diensten en producten die als ‘haraam’ worden beschouwd, dus schadelijk zijn voor mens en milieu. Zoals alcohol, wapenhandel, pornografie of varkensteelt. Bij het vierde principe moet het geld gelinkt zijn aan de reële economie; achter elke financiering moet er iets tastbaars zijn. Het vijfde houdt in dat de risico's van de investering gedragen worden door de klant én de bank. Hierbij gaan de bank en de klant een ‘joint venture’ aan en worden harde afspraken gemaakt over het delen van de winsten- en verliezen. Benadrukt wordt dat je niet per sé moslim moet zijn om gebruik te maken van de Islamitische bankproducten- en diensten.

Deze vorm van bankieren is heel solide gebleken en is enorm gegroeid tijdens de financiële crises in de wereld, stelt Sandel in haar toespraak. In de periode van 2006 tot 2011, terwijl (westerse) conventionele banken zwaar onder druk stonden, is het Islamitisch financieren wereldwijd toegenomen van US$ 500 miljoen naar US$ 1 miljard. “Het vermoeden bestaat dat dit komt omdat bij Islamitische bankieren ethische overwegingen een veel sterkere rol spelen,” geeft ze aan. Wereldwijd groeit de interesse voor het Islamitisch bankieren, vervolgt ze. En dat gebeurt niet alleen in de moslimlanden. Ook de grote organisaties als de UNDP, de Wereldbank en de IDB tonen steeds meer interesse voor ‘islamic financing’ deelt Sandel mee.

Suriname moet het middelpunt van ‘Islamic banking and financing’ worden in de regio, vindt Ayman Seijny, CEO van ICD. Hij had een videoboodschap voor het forum. ICD wil hier het regionaal kantoor opzetten. Maar Guyana, die sinds 2016 ook lid is geworden van de IsDB is zeer aantrekkelijk geworden voor investeerders door de enorme olievondsten. Badjoerie deelt mee dat er hard gewerkt wordt om het kantoor hier te krijgen. “Suriname is al langer dan 20 jaar lid van de IsDB, Guyana heeft zich 3 jaar geleden aangesloten,” merkt ze op. “Wij hebben een hele voorsprong en met de Amanah bank hebben we een solide basis gelegd. Als land blijven we eraan trekken om de regional office hier te krijgen en niet in Guyana. Daarom moeten we ons haasten om het waar te maken, want de wereld wacht niet ons.” 

Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July