Nieuwe inspectie methode zint SK-vissers niet
16 Nov 2019, 06:31
foto
De inspectie van SK-boten is op 1 november gestart en gaat door tot 28 november. (Foto: NII)


Tot eind van de maand zullen in vijf districten inspecties plaatsvinden van vis- en vaartuigen in de categorie Surinaamse Kustvaartuigen (SK). Voor de categorie Binnenwatervisserij (BV) zijn de inspecties vorige maand afgerond. De SK-boten worden vanaf 1 november tot en met 28 november geïnspecteerd.

De opkomst bij de SK-keuringen valt tegen, zegt Parveen Amritpersad, hoofd afdeling Monitoring en Inspectie. De vergunninghouders zeggen dat zij door hoge exploitatiekosten de vaartuigen niet aanbieden voor keuring. Zij hebben ook liever dat hun vis- en vaartuigen op hun eigen steigers worden geïnspecteerd en niet op een centrale inspectieplaats. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft al gesteld dat het niet zal afwijken van de voorgenomen wijze van inspectie. Het stelt zich op het standpunt dat op deze manier de klachten over de ongeregeldheden die zich voordoen in de sector, moeten blijken.

De vergunninghouders zien graag ordening in de vissector en dienen volgens het ministerie hun medewerking daartoe te verlenen, tekent het Nationaal Informatie Instituut op. Zij die hun vaartuigen niet kunnen aanbieden voor inspectie, zullen geen vergunning krijgen voor 2020. Vaartuigen waar zaken niet in orde zijn per januari 2020, zullen geen visserijactiviteiten mogen ontplooien tot zij in het bezit zijn van een geldige visvergunning, deelt LVV zijn strikt beleid mee.

De inspecties voor zowel de BV als SK-boten is bedoeld voor verlenging van vergunningen voor 2020. Deze jaarlijkse inspectie verschilt van voorgaande jaren. De vergunninghouder dient voor inspectie op een door het onderdirectoraat Visserij vastgestelde datum, alle onder zijn beheer zijnde vissersvaartuigen per visserijcategorie compleet met vistuig, aan te bieden voor controle. Vergunninghouders worden vooraf, schriftelijk of telefonisch, op de hoogte gebracht wanneer zij aan de beurt zijn voor inspectie.
Advertenties