Behandeling LR Group doorn voor Veaps
08 Nov, 00:03
foto


De hele kwestie van de deal die is gesloten met de Israelische LR Group blijft de Surinaamse agrariërs steken. De LR Group heeft woensdag een presentatie gehouden voor de vaste commissie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in DNA. Het masterplan over de landbouw is tijdens de presentatie uiteengezet en besproken. Swami Girdhari, secretaris van de Veaps en commissaris van FSA, vindt het "zeer verbazingwekkend en triest" dat er een presentatie is verzorgd over de activiteiten die LR Group van plan is uit te voeren "met de financiële middelen van ons land." En dat "terwijl de vertegenwoordigers van het Surinaamse volk in het hoogste college van Staat niet eens de moeite hebben genomen om te informeren naar de visie en het standpunt van de private Surinaamse organisaties in de agrarische sector, over de nadelige overeenkomst die LVV heeft gesloten met LR."

Een zeer ontstemde Girdhari zegt dat het erop lijkt dat de rode loper wordt uitgerold voor de LR Group. Tijdens de presentatie voor de commissie van DNA heeft de LR Group zijn voornemens duidelijk gemaakt. Een jaarlijkse productie van 4,2 miljoen liters melk, 2.000 ton kippenvlees en 5 miljoen eieren die zullen worden afgezet op de Surinaamse markt. Daarnaast zijn er enkele projecten gepresenteerd die in de toekomst moeten gaan zorgen voor meer werkgelegenheid voor zowel jonge Surinamers als voor de Surinaamse landbouwers. Het uiteindelijke doel is om te exporteren naar alle Caricom-landen. Naar verluidt wil de LR Group de landbouwindustrie in Suriname op een hoger niveau brengen.

Wat de Vereniging Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (Veaps) en de Federatie Surinaamse Agrariërs (FSA) ook in het verkeerde keelgat schiet, is dat het ministerie van LVV de subsectoren afzonderlijk uitnodigt voor een presentatie van de LR Group. "We keuren deze houding van LVV resoluut af en zien dit als een poging om de moeizaam opgebouwde eenheid onder de private organisaties te verstoren." De Veaps en FSA omvatten 14 organisaties die tot nog toe als een eenheid zijn opgetreden in de kwestie LR Group. LVV heeft de lidorganisaties apart uitgenodigd voor presentaties van de LR Group. De kippensector was voor woensdag uitgenodigd en de melkveesector voor donderdag. "Dit is een vorm van verdeel- en heerstactiek," stelt Girdhari.

In een memo die op 28 oktober is aangeboden aan LVV-minister Rabin Parmessar, eist de FSA wijziging van de overeenkomst die is gesloten met de LR Group. Girdhari zegt dat minister Parmessar niet heeft geantwoord op de memo. Intussen hebben LVV-deskundigen hun visie over de overeenkomst en de memo van de FSA gegeven. Het lijkt erop dat de deskundigen hebben geprobeerd een tussenvorm te formuleren tussen het LR model en dat van de FSA. Volgens Girdhari neigt het voorstel van de deskundigen meer naar de LR Group.

"De lachende partij is de LR group die met een Staatsgarantie, staatsbedrijven mag neerzetten op goed gelegen locaties met een 25% aandeel in de winst. Het neveneffect is dat ze de lokale agrarische sector hebben verscheurd. Uiteindelijk hebben Surinamers hieraan bijgedragen!"