Abdoel wil strafbepaling uit Wet op de Staatsschuld
21 Oct, 06:17
foto
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP, heeft vrijdagmiddag een initiatiefwet ingediend voor wijziging van de Wet op de Staatsschuld.


Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) heeft vrijdagmiddag een initiatiefvoorstel ingediend om de Wet op de Staatsschuld te wijzigen. Dinsdag wordt het voorstel door De Nationale Assemblee reeds in behandeling genomen tijdens een huishoudelijke vergadering. Er zal dan een commissie worden gekozen die de wet moet voorbereiden voor openbare behandeling. Abdoel wil dat de strafbepalingen uit de Wet op de Staatsschuld geschrapt worden. Er zijn volgens hem voldoende waarborgen geschapen in de onlangs goedgekeurde Comptabiliteitswet en de overige financiële wetten. 

Nadat de VHP-fractie een lijvige nota naar de procureur-generaal heeft gestuurd om onderzoek te doen naar overschrijden van het obligoplafond door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, kondigde Abdoel een wetswijziging aan. "Het gebruiken van de wet op Staatsschuld om de minister van Financiën constant aan te klagen bij de procureur-generaal geeft aan hoe de wet misbruikt wordt om slechts een politiek proces te starten tegen de regering. In de afgelopen periode zijn er zeker drie klachten bij de procureur-generaal ingediend alleen om de minister te vervolgen en op te sluiten," zegt Abdoel in gesprek met Starnieuws. 

De ware intentie achter de indiening van de klachten is volgens de politicus niet de toetsing van de wet maar sabotage van de aantrekking van externe financiering voor ontwikkelingsprojecten die de regering wil uitvoeren. "Om dit oneigenlijke gebruik van de wet te voorkomen, is er alvast in de ontwerpwet voorgesteld om de strafbepalingen te schrappen. Ook omdat de afgelopen periode voldoende wetten zijn aangenomen die het misbruik van staatsmiddelen tegengaan en het aanwenden van staatsmiddelen transparant maken, is dit voorstel gedaan," legt de NDP-fractieleider uit. 

De strafbepalingen in de wet maken dat er niet over het fundamentele issue van externe financiering van overheidsinvesteringen wordt gesproken, meent Abdoel. Er worden volgens hem juist mogelijkheden binnen de wet gezocht om politiek mee te bedrijven. "Dit geeft ook aan dat de huidige wet mijns inziens fundamenteel gewijzigd dient te worden. De standaarden van financiering van ontwikkelingsprojecten en de grondslag daarvan, zijn de afgelopen decennia veranderd. Het zou niet correct zijn om een ontwikkelingsproces van een land dat in ontwikkeling is daarop te baseren zonder de wet van tijd tot tijd te evalueren en bij te stellen. Het concept biedt in elk geval de ruimte om nu fundamenteel cruciale zaken binnen de wet te bespreken en waar nodig bij te stellen," zegt Abdoel.