Minister Dikan: Marrons gaan nieuw tijdperk in
10 Oct, 00:00
foto
Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling plaatst de herdenking van Marrondag 2019 in het voetlicht van het feit dat een jarenlange roep om de grondenrechten problematiek op te lossen. De bewindsman zegt in gesprek met Starnieuws dat Marrons in Suriname een nieuw tijdperk ingaan met het formaliseren van hun tradities en gewoonten. De 259e herdenking van de ondertekening van de vredestraktaten zijn volgens Dikan historisch, nu de ontwerpwet over de ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’ ingediend is. Volgende week wordt een presentatie gehouden voor de Raad van Ministers. 

"De oproep gaat verder dan het toekennen van collectieve rechten alleen. Het is eveneens een oproep naar verder decentraliseren van het grondgebied van de ons land. Van het vastleggen van regels van het traditioneel gezag, de protocollen en communicatielijnen van en naar deze gemeenschappen. Verder zal de formele connectie worden gelegd met instituten in ons land", zegt Dikan. 

Vandaag 10 oktober 2019 wordt herdacht dat 259 jaar geleden de toenmalige kolonisator gedwongen werd om de eerste vredestraktaten te tekenen. "Gedwongen, omdat in de naamgeving duidelijk af te leiden is dat het om de zoete vrede ging bij de kolonisator, terwijl het bij de Marrons toen ging om een strijd tegen onrecht, tegen foltering, tegen dwang en tegen alle daarmee gepaard gaande mensonterende situaties. De strijd voor vrijheid", benadrukt de bewindsman. 

De bekroning van deze strijd is volgens Dikan dat nieuwe gemeenschappen werden geboren, doordat zij hun eigen culturele, politieke en bestuurlijke systemen hebben ontwikkeld. In totaal zes Businengee-gemeenschappen
"Het is de opdracht aan alle rechtgeaarde Surinamers, maar meer in het bijzonder de nazaten van de helden, de strijders, om hun bijdrage te leveren aan de verdere verheffing en ontwikkeling van de Marrons en de gebieden die zij eeuwen bewonen. We zullen dan op dit kruispunt ons moeten gaan bezinnen over het verleden, het heden en meer nog de toekomst. Gefeliciteerd Suriname, gefeliciteerd Marrons. Sranan sa wini," stelt de bewindsman. 
Advertenties

Thursday 20 February
Wednesday 19 February
Tuesday 18 February