Nu ook niersteenbehandeling mogelijk in SVZ
10 Oct, 04:42
foto
Vertegenwoordigers van Urosur en SVZ bij de overhandiging van urologische apparatuur.


Het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) beschikt sinds woensdag over de meest moderne apparatuur om nierstenen endoscopisch, met een kijkinstrument, te behandelen. Nieuwe behandelingen zijn mogelijk gemaakt door een ruime donatie van het Steunfonds van het Antonius Ziekenhuis te Sneek aan Stichting Urosur. Deze stichting verzorgt op maandelijkse basis uitzending van Nederlandse urologen naar het Sint Vincentius Ziekenhuis. De urologische afdeling van het ziekenhuis, ingevuld door Stichting Urosur, krijgt met deze apparaten een nieuwe dimensie, deelt algemeen directeur Manodj Hindori mee.

Nierstenen zijn kristallen die zich vormen in de nieren en de urinewegen. Deze kristallen kunnen ontstaan, omdat urine onder bepaalde omstandigheden oververzadigd kan zijn met bepaalde oplosbare stoffen, die kunnen neerslaan in de vorm van kristallen. Kristallen kunnen doorgroeien tot nierstenen die groot genoeg zijn om obstructies in de urinewegen te vormen. Nierstenen die losschieten en aan de wandel raken kunnen veel pijn veroorzaken en kunnen tot verlies van nierfunctie leiden. 

Met behulp van dunne en flexibele kijkers kunnen dergelijke stenen via de normale lichaamsopening van de plasbuis kapot gemaakt worden. Dat gaat met behulp van een lithoclast. Dat is een fijnzinnig trilapparaat wat op lichtdruk via de endoscoop zijn werk doet. Of het gebeurt via de endoscoop met een laser-apparaat waardoor de steen wordt kapot gebrand. Beide mogelijkheden zijn nu voorhanden in het SVZ. Mensen met pijnlijke nierstenen kunnen voortaan veel beter en sneller geholpen worden.

De urologen Evert Barten en Jimmy Fernandes van Stichting Urosur gaven aan heel blij te zijn met deze moderne apparaten. Nu kunnen zij met de nieuwe behandelmethoden op een snelle manier patiënten van hun pijnlijke nierstenen af helpen. Volgens hun bevindingen is er een grote behoefte aan niersteenbehandeling, want nierstenen komen relatief vaak voor in Suriname. Veel vocht drinken, liefst minimaal drie liter per dag, kan al bijdragen aan het tegengaan van de vorming van nierstenen.

Namens het SVZ sprak medisch directeur Michel Blokland zijn grote waardering uit aan het Antonius Steunfonds en tevens naar Koemar Shipping, die kosteloos het transport voor de apparatuur op zich nam. Hij is verheugd dat het ziekenhuis, ondanks de financieel moeilijke tijden, toch in staat is om haar patiëntenzorg uit te breiden met moderne technologieën.