Aanpak drugscriminaliteit
03 Oct, 13:40
foto
Mark Karg


Genciel Feller aan de Caracasbaaiweg in Curaçao geliquideerd, Kelvin Maynard in Amsterdam Zuidoost, een CIVD-er in Wanica, advocaat Derk Wiersum in Buitenveldert Nederland, twee mysterieuze vermissingen in Suriname, een uitgebrand voertuig, 8.000 kg cocaïne door US Coast Guard onderschept in de Pacific aan boord van een semi duikboot, drugsvangsten door de UNODC en WCO in de haven van Santos in Brazilië, andere vangsten in de Caribische Zee, Antwerpen, Rotterdam, Santo Domingo  en nog meer. 

Het is een wetmatigheid dat bij grote drugsvangsten er binnen de georganiseerde misdaadgroepen koppen moeten rollen: Wie heeft zijn of haar 'werk' niet goed gedaan, welke functionaris is niet op tijd 'uitbetaald', of wie heeft de justitie getipt? Volgens de UNODC heeft het Container Control programma (CCP) tussen januari en september 2019 wereldwijd de volgende vangsten (seizures) opgeleverd: cocaïne 51.416 kg, heroïne 460 kg, sigaretten 681 miljoen, en ammunition nitrate (used for IED’s) 3.136 kg. 

Emeritus hoogleraar criminologie en politie deskundige Cyrille Fijnaut zegt naar aanleiding van de moord op advocaat Wiersum aan de Telegraaf (24 september 2019 ): ”De alarmbellen zijn te laat afgegaan. De moord op Wiersum is een bevestiging van een zorgwekkende geweldsspiraal". Fijnaut heeft gelijk, de alarmbellen zijn in Nederland te laat afgegaan. In Suriname verleent Directie Nationale Veiligheid (DNV) al jaren assistentie en ondersteuning aan de politie bij opsporing en in kaart brengen van zware criminelen. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt: “De georganiseerde misdaad is weer een grens over gegaan.” 

In februari dit jaar schreef ik op Starnieuws: 'De georganiseerde misdaad is naar de next level'.  In Nederland zijn inderdaad alle alarmbellen nu afgegaan. Te laat volgens Fijnaut, desalniettemin worden er drastische maatregelen getroffen. Minister Grapperhaus gaat ook inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD, MIVD, NCTV) inzetten in de jacht op drugsbazen. Professor Fijnaut is snoeihard in zijn commentaar: “Het verdeelde en versnipperde beleid moet vervangen worden door een nationaal plan van aanpak. "De drugscriminaliteit is niet meer uit te roeien, we kunnen het hooguit beheersbaar maken." (NRC Handelsblad 30 augustus 2019). 

Met genoegen heb ik kennis genomen van de aanbieding van het Drugs Masterplan 2019-2023 door de directeur Nationale Veiligheid aan de president. Drugsbestrijding is getild naar het hoogste niveau (jaarrede 2019 van de president). Eveneens heb ik met genoegen een interview beluisterd en bekeken op Gov tv met de coördinator Immigratie & Grensbewaking Roy Samuels over de acties die worden ondernomen, in samenwerking met CARICOM-IMPACS en d.m.v. het Advanced Passenger Information System (APIS). 

Wij zijn in ieder geval op de goede weg. Met een goede 'inter agency cooperation' d.w.z. samenwerking van alle relevante diensten, beschikbaarstelling van materieel en middelen, training en opleiding, én aanpassing van bestaande wetgeving (met name bijzondere opsporingsmethoden voor de politie) ben ik van oordeel dat wij belangrijke vorderingen zullen maken in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Ik sprak twee weken geleden een jonge politie inspecteur die leiding geeft aan onze interventie eenheden en ik was onder de indruk van zijn vastberadenheid en motivatie om ondanks “moeilijke omstandigheden” door te gaan met dit (ondankbare) werk. Twee weken vóór dit gesprek had ik een langdurig onderhoud met korpschef Roberto Prade waarbij hij mij zijn plan van aanpak voorlegde welke bemoedigend en resultaatgericht bij mij overkwam.

In tegenstelling tot hetgeen sommige politici beweren is Suriname geen narco staat. En ook geen doorvoer land. Fijnaut zegt over een narco staat : “Een narco staat is een staat waar narco’s op allerlei manieren en op allerlei fronten het voor het zeggen hebben.” (Telegraaf 24 september 2019). 
Ik stel vast dat dit bij ons absoluut niet aan de orde is. Ik stel tevens vast dat wij geen doorvoer land zijn. Mijn definitie van een doorvoer land is een “land waar op structurele- georganiseerde – en frequente basis drugstransporten plaatsvinden, zodanig dat het een normaal patroon is geworden.”  Ik stel vast dat dit niet het geval is bij ons. Wij hebben het probleem dat de georganiseerde misdaad pogingen doet ons te destabiliseren. Zowel de fullhouse misdaadgroepen  (money laundering, mensenhandel, belasting ontduiking, cyber crime, corruption, drugs) als de small scale gangsters (drugs, home invations, gewapende roof, geweldsdelicten). De georganiseerde misdaad tast de rechtsstaat aan bij de basis van zijn grondvesten. Daarom moeten alle zeilen bijgezet worden om deze misdaad syndicaten te bestrijden. 

Uit de paragraaf 'veiligheid' van de jaarrede 2019 van de president concludeer ik dat het de regering ernst is harde maatregelen richting de georganiseerde misdaad te treffen. Ik heb de overtuiging dat met een criminaliteitsurgentieplan waarin vervat een criminaliteitsbeheersingsplan (preventief) en een criminaliteitsbestrijdingsplan (repressief) gecombineerd met een strakke regie, internationale samenwerking, simultaan met aangepaste wetgeving en gemotiveerd opsporings- en veiligheidspersoneel, wij deze strijd succesvol kunnen aangaan. We zijn dat verplicht aan de samenleving.

Mark Karg 
Adviseur Strategisch Security Management, Openbare orde & Veiligheid

Monday 10 August
Sunday 09 August