VHP-conferentie afgesloten met zes besluiten
22 Sep, 08:36
foto
VHP-topper Stanley Raghoebarsing leest de resolutie voor aan het eind van de conferentie. (Foto: René Gompers)


Op de VHP-conferentie 'Nationale verbroedering: kansen en uitdagingen’ zijn zaterdag diverse besluiten genomen, die vervat zijn in een resolutie. Drie van de zes concrete voorstellen die gedaan zijn, kunnen het beste na de verkiezingen van mei 2020 worden uitgevoerd, onder nieuw leiderschap, concludeerde Stanley Raghoebarsing die de resolutie voorlas. 

De conferentie in het Lalla Rookh-centrum heeft de volgende besluiten genomen:
1. Alle burgers, ouders, religieuze groepen, maatschappelijke groepen, media en politici worden opgeroepen om in hun dagelijks leven en in hun omgeving voort te gaan om vertrouwen, begrip en eenheid te bouwen tussen bevolkingsgroepen, etnisch en anderszins.

2. Onderzoeksinstellingen en media in het bijzonder worden opgeroepen om onderzoek en constructieve dialoog over het onderwerp verbroedering en eenheid aan te moedigen.

3. Politici en politieke partijen worden opgeroepen de verbinding tussen verbroedering met idealisme, rechtvaardigheid, oprechtheid, inclusiveness en consensus te blijven bewaken, en met elkaar samen te werken tot wederopbouw en verdere ontwikkeling van ons land. 

4. De conferentie beveelt aan, de proclamatie van de ‘Dag van Nationale Eenheid’ of een Dag van Surinamers, waarbij we onze culturele rijkdom massaal en nationaal vieren, het resultaat van verbroedering met eenheid demonstreren, op 21 september, de ‘Internationale Dag van de Vrede’. Suriname kan het voorbeeld zijn en blijven voor de regio en de wereld dat een bevolking, ongeacht achtergrond, cultuur, taal en erfenis, tolerant kan zijn en elkaar kan omhelzen als mensen, als Surinamers.

5. De conferentie beveelt aan, het opzetten van een Nationaal Museum voor de Surinaamse politieke geschiedenis en cultuur, als inspiratie plaats om te bezinnen en te leren.
 
6. De conferentie beveelt aan, het creëren van een Nationale Helden Park, en één per district, als recreatieoord voor de bevolking, maar voornamelijk ter herinnering aan hetgeen onze voorgangers hebben gedaan, opgeofferd om vandaag vrij en met opgeheven hoofd in het land te wonen en werken.
 
Op de conferentie zijn inleidingen verzorgd door de voorzitters Chan Santokhi (VHP), Gregory Rusland (NPS) en dominee Diana de Graven. Een panel bestaande uit Maurits Hassankhan, Fidelia Grand Galon, Stanley Soeropawiro, Sharda Ganga, René Artist, Ruth Wijdenbosch en Chuanrui Wang discussieerde onder leiding van Harry Mungra. Inleiders, panelleden en aanwezigen discussieerden met elkaar over het belang van verbroedering voor een vreedzaam land.

Op de conferentie is vastgesteld dat:
Verbroedering een praktisch, religieus en spiritueel begrip is, waarbij een samenleving gebouwd wordt op liefde, begrip en vertrouwen, en niet op macht een geld. 

Verbroedering is in de naoorlogse geschiedenis van Suriname een van de leidende begrippen geweest. Het is een praktische concept geweest van met name Jagernath Lachmon en Johan (Jopie) Pengel, en heeft geleid tot rust, consensus en ontwikkelingskansen voor alle groepen. Pengel sprak over integratie.

Verbroedering heeft nut gehad in het verleden, het is tegelijk vooral essentieel voor een goede toekomst. Die praktische invulling van verbroedering heeft de meest stabiele perioden in de Surinaamse ontwikkeling opgeleverd. Het begrip is verbonden met waarden als harmonie, integratie, eerbied voor mensenrechten, openbaarheid van bestuur en betrouwbaarheid. 

Uit voorbeelden die tijdens de conferentie genoemd worden blijkt, dat de gemeenschappen van Marrons en Inheemsen niet alleen bekend zijn met het concept van verbroedering en consensusdemocratie, maar voorbeelden aangeven hoe dat in hun gemeenschappen de dagelijkse praktijk is.
 
"Suriname onderscheidt zich in verdraagzaamheid en broederschap, zeker in het Caribisch Gebied. Wij zijn ons niet altijd voldoende bewust van die waarde. Toch blijven er in de gemeenschap onder de oppervlakte ook nog gevoelens van wantrouwen en vooroordelen. Het blijft noodzakelijk om te blijven bouwen aan eenheid. Dit is een opdracht niet alleen aan politici, maar het begint met onderlinge bekendheid en begrip, thuis en op school," staat in het slotdocument.