Zwaar teleurgesteld in NDP en regering
12 Sep, 12:30
foto


De Commissie 10 Oktober 2018 is zwaar teleurgesteld in de Nationale Democratische Partij (NDP) en het ministerie van Sport- & Jeugdzaken (S&J). Het is zeer afkeurenswaardig dat de NDP als beheerder van het S&Z misbruikt heeft gemaakt van de aangetrokken vakantiejobbers om te gaan protesteren in Moengo tegen de Stichting Kibii van Marcel Pinas. Het is een verkapte vorm van corruptie wanneer personen ten eigen bate worden misbruikt, terwijl zij met belastinggelden van het volk worden vergoed. Feitelijk moet de NDP opdraaien voor de vakantiejobberslonen van maandag 9 september, omdat de jeugden voor de NDP hebben gewerkt en niet voor het land.

De NDP zou hier het voorbeeld moeten geven van de gepredikte kruistocht tegen corruptie van haar voorzitter, waar de samenleving tot op heden niets van heeft opgemerkt. Wanneer de NDP stelt dat wij het samen moeten doen, ontdekken wij steeds weer dat het bij woorden blijft, maar niet in daden. Hierdoor blijkt steeds weer dat de NDP-slogan ‘Yes We Can do the Job’ een papieren tijger zonder tanden en gevoel voor eigen waarden en integriteit is.

We zijn content met het feit dat één van de vakantiejobbers tijdens het protest heeft aangegeven dat zij als het ware zijn opgedragen om te gaan protesteren. De mensen hebben duidelijk machtsmisbruik toegepast, waardoor de jeugdigen geen andere keus hadden. Wij moeten stellen dat steeds weer blijkt dat na het vertrek van de waarnemend districtscommissaris Remy Polak het steeds bergafwaarts is gegaan in het district Marowijne. Polak had het algemeen belang voor ogen. We zien steeds weer dat allen die zijn gekomen na hem alleen uit zijn op populisme en het eigen politieke belang. Polak was de laatste om ‘U’ tegen te zeggen.

Op 2 maart 2019 is onder grote politieke show het startsein gegeven van de rehabilitatie van de Weg naar Ricanau Mofo. Na die dag is er tot op heden niets meer gebeurd en zijn alle equipments met de noorderzon vertrokken. Op 14 mei 2015 is een naambord onthuld voor een middelbare school. Daarna is er niets vernomen totdat nu, na meer dan vier jaren, de Stichting Kibii het moet ontgelden. Wat de Stichting Kibii heeft opgebouwd en onderhouden, moet het nu ontgelden vanwege puur populisme en politieke motieven. Het jammerlijke in deze is dat wat wij als land ‘weggooien’ met beide handen wordt opgevangen door Frans-Guyana.

De commissie is zeer ingenomen dat de Fransen het belang van het festival hebben ingezien. Waar Suriname meerdere dagen verdiende aan vooral de toeristen die naar het festival kwamen en de gestegen verkopen van de lokale gemeenschap, zullen die inkomsten nu gaan naar de Fransen. Het Moengo Festival was de enige internationaal activiteit die Marowijne in het algemeen en Moengo in het bijzonder op de kunstwereldkaart heeft geplaatst. Het is jammer wat er nu is gebeurd. De hoofdschuldige van dit alles is op de eerste plaats de regering in het algemeen, maar in het bijzonder districtscommissaris Kenya Pansa. Zij maakt kapot waar zij nooit een bijdrage heeft geleverd.

De commissie wijst erop dat het gebouw een ziekenhuis was en geen school. In de bloei jaren van Suralco zijn er mensen daar verpleegd met allerlei ziektes. Er vonden ook wekelijks overlijdensgevallen plaats in het ziekenhuis. De ruïne van het oud lijkenhuis staat nog op dat terrein. Het is daarom belangrijk dat de verantwoordelijken, mochten zij toch van start gaan met onderwijs in dat gebouw, waken voor zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van de studenten.

De commissie is ingenomen dat Marcel Pinas het gebouw zal ontruimen, omdat men hem vermoedelijk zou willen betichten van ontwikkelingssabotage. Nu hij zal vertrekken kijken wij uit naar de start van de middelbare school in de komende maand oktober. We wensen de verantwoordelijken heel veel succes toe, maar laat het duidelijk zijn dat de commissie er niet in geloofd. Mag men toch van start gaan met de middelbare school, dan is de commissie er heilig van overtuigd dat het één van de grootste onderwijs blunders zal worden in de Surinaamse geschiedenis en één van de vele flopprojecten van de regeringen Bouterse, zoals de cassave- en huizenfabriek. De commissie hoopt dat zij het aan de verkeerde eind heeft en het project zal slagen. We zijne benieuwd!

De Commissie 10 Oktober 2018,
Ing. L. Brunswijk, voorzitter
Dr. R. Ravenberg, secretaris
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February