Exploitatie Zorghotel botst aan diverse kanten
25 Aug, 06:38
foto
De exploitatie van het RCR Health Centre ondervindt van alle kanten problemen.


Het wordt RCR Health Centre NV (RCR) op allerlei manieren zeer moeilijk gemaakt om het Zorghotel te exploiteren. De directie van het RCR zegt dat het geen betalingen heeft ontvangen, waardoor het wederom in financiële problemen is geraakt. "Hierdoor kan het personeel die in de zorg en aangrenzende diensten werken, momenteel niet meer in hun functie doorgaan."

De RCR-directie zegt in een verklaring dat zij nog steeds van plan is om het personeel te behouden voor degenen die willen meewerken aan een functieaanpassing. Zij was daarover in overleg met het personeel, toen zij onaangenaam werd verrast met een sitdownactie van de werkers. De directie zegt dat zij alle begrip ervoor heeft dat er bij het personeel een gevoel van onzekerheid is ontstaan. "RCR is echter in een overmachtssituatie gebracht."

Eén van de redenen waardoor het RCR in problemen is gekomen is de slechte en/of onregelmatige betaling van de grootste zorgverzekeraar, het Staatsziekenfonds (SZF). Het gevolg was dat het Zorghotel op een veiling is verkocht. De eigenaar heeft de veiling aangevochten en is in het gelijkgesteld. De rechter oordeelde dat de veiling onregelmatig is geweest en is het AZP (de koper) verboden beheers- en beschikkingshandelingen te plegen totdat in bodemgeschil over de rechtsgeldigheid van de veiling definitief is beslist.

Wat de RCR-directie verbaast is dat het SZF "zonder gegronde reden" de samenwerking met het bedrijf heeft opgezegd. Hierdoor is een grote groep patiënten weggevallen. Bij het gezondheidscentrum werden dagelijks ook 28 patiënten gedialyseerd. Op deze afdeling waren oproepkrachten werkzaam die ook bij het AZP werkten. Het AZP heeft dit personeel een abrupt verbod opgelegd, zegt de RCR-directie. De mensen mogen geen diensten aan RCR verlenen. Het gezondheidscentrum was daardoor genoodzaakt om alle patiënten binnen 48 uur over te plaatsen en de dialyse afdeling te sluiten. Alle verzoeken van de RCR-directie aan het AZP om in het belang van de dialyse patiënt zijn standpunt te wijzigen, ten spijt.

Maar daar bleef het niet bij. De banken hebben uit hoofde van een akte van cessie de tegoeden van RCR bij Assuria en Self Reliance alsmede het SZF geblokkeerd. Het RCR zou volgens de banken nog een restschuld moeten betalen na de veiling. RCR zegt dat de hoogte van de schuld volgens het Hof niet inzichtelijk is. Volgens de RCR-directie is haar vordering op het SZF meer dan voldoende om de restschuld die de banken "menen te hebben" te voldoen. "Desondanks weigeren de banken om de blokkade bij Assuria en Self Reliance op te heffen, met alle gevolgen voor RCR en haar personeel."

De RCR-directie schuift beweringen als zou het centrum plaatsmaken voor een casino van de tafel. Dit soort uitlatingen zorgen alleen maar voor onrust onder het personeel. De directie zegt dat wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking van essentieel belang zijn om naar een oplossing toe te kunnen werken. RCR zal in de heroriëntatie van haar doelen op korte termijn bekendmaken. "Er zijn diverse projecten die op dit moment worden getoetst op haalbaarheid."
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February