Wegveiligheid
23 Aug, 12:30
foto


Aangeboden

In de verkeersveiligheidsmaand (VVM) die van 15 augustus tot 15 september loopt zullen ook dit jaar verschillende zaken belicht blijven worden of aan bod komen. Verkeersongelukken op de weg zijn de voornaamste oorzaak voor vroegtijdige dood en het krijgen van lichamelijke beperkingen wereldwijd in de leeftijd 5-29 jaar.

In maart werd het ‘Strategisch plan voor Verkeersveiligheid 2018-2021’ gepresenteerd aan de Juspol-minister. Verkeersongevallen worden nu ook als een medisch vraagstuk gezien door de WHO. Partners van het Platform Verkeersveiligheid zullen ook in deze maand aandacht besteden aan verkeersveiligheid over de weg.

Telesur heeft pas nog stickers uitgegeven met als tekst ‘Let op uw rijgedrag’.  Zoals wij weten is ongewenst rijgedrag nog te vaak de oorzaak voor slachtoffers. In Suriname zijn er op de 100.000 inwoners rond de 14 doden. Dat is hoger dan sommige Caricom-landen. Het Korps Suriname Verkeervrijwilligers (KSV) vindt dat er nog onvoldoende aandacht wordt geschonken aan het verkeer zowel door de samenleving alsook de politiek.

Om in ieder geval hier wat aan te doen, zal in samenwerking met de Inter-American Development Bank en andere partners een ‘Suriname Road Safety Workshop’ aangeboden worden. Mede hierdoor beoogt het versterking aan te bieden aan het intersectorale werk op gebied van wegveiligheid in ons land. Tevens krijgen participanten de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen op gebied van wegveiligheid, transportbeleid en infrastructuur. Het thema voor de achtste VVM is ‘Hard rijden brengt onnodig lijden’.

Korps Suriname Verkeervrijwilligers
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February