Proefproject kinderbeschermingsnetwerk van start
22 Aug, 18:40
foto
Sozavo-directeur Angela Salmo spreekt de aanwezigen toe bij de launch van het proefproject van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk. (Foto: Raoul Lith)


Met een handboek aan verschillende partners is woensdag een pilotproject gelanceerd van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk (IKBeN) van Suriname. Angela Salmo, directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) vertelt dat er een aantal workshops is geweest, waarvan één van de voortvloeisels  het handboek is van waaruit het netwerk werkt.

De behoefte van kinderen die daadwerkelijk de hulp, begeleiding, ondersteuning en begrip krijgen is zich volgens Salmo binnen een jaar dusdanig gaan ontwikkelen. De tijd was dus rijp om een pilot te lanceren. Het proefproject duurt een half jaar. De bedoeling is om te zorgen voor een optimale bescherming van kinderen.

Volgens de Sozavo-directeur zal er een pilot worden gedraaid in 15 cases verdeeld over de ministeries van Sozavo, Justitie en Politie, Sport en Jeugdzaken, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur alsook Volksgezondheid en Arbeid. Binnen zes maanden volgt er een evaluatie om te kijken waar er moet worden aangescherpt. In februari 2020 hoopt het team een memorandum of understanding te tekenen. Salmo legt uit dat de uitdagingen divers zijn.

“Het is niet in alle gevallen zo dat je als een organisatie een case kan aanpakken, je merkt dat je elkaar intensief nodig hebt om een bepaald gezin te helpen." Zo komt bij kindermishandeling bijvoorbeeld niet alleen het juridisch gedeelte voor Justitie en Politie erbij kijken, maar ook het maatschappelijk gedeelte, het aspect van onderwijs en gezondheid. "De aspecten die naar boven komen behoeven een integrale aanpak,” legt Salmo uit. Verder merkt ze op dat binnen de begroting wordt opgenomen dat er geld voor de projecten voor jeugd en kinderbeleid wordt vrijgemaakt, maar er wordt ook met andere partners gekeken naar middelen.

Sozavo-minister André Misiekaba is in zijn toespraak ingegaan op de verschillende activiteiten die IKBeN heeft uitgevoerd, waaronder het geven van bekendheid aan de diensten die de commissie aan de samenleving biedt. Ook de viering van 29 jaar Internationale dag van de Rechten van het kind door kinderdebatten en de viering van Dag van de Jeugd met een driedaagse workshop behoorden hiertoe. “Tijdens de onlangs gehouden workshop zijn thema's zoals pesten, social media, boosheid en agressie en seksualiteit en criminaliteit aan de orde gekomen. Ook is er een zevendaagse workshop georganiseerd waarbij verschillende stakeholders zich hebben gebogen over de huidige dienst- en hulpverlening aan gezinnen en individuen die te maken hebben met multi –problemen”.

Misiekaba gaf aan dat het resultaat van deze workshop de omvorming van het kinderbeschermingssysteem in Suriname is, tot een effectief en responsief systeem. “Het doet mij goed te merken dat we ons gezamenlijk inzetten voor de jeugd. Zij willen en kunnen veel. Het is aan ons gelegen hen die mogelijkheid te geven.” Hij is de verschillende organisaties en personen die bijgedragen hebben tot het bereiken van dit punt erkentelijk en benadrukt dat  leiders van de toekomst vandaag worden gemaakt.

De leden van het kinderbeschermingsnetwerk (IkBen) werden in 2018 officieel geïnstalleerd met als missie het plannen voor en op elkaar afstemmen van een geïntegreerd kinderbeschermingssysteem in het belang van het kind.

Raoul Lith
Advertenties

Friday 21 February
Thursday 20 February
Wednesday 19 February