Column: Denksporten als alternatief
22 Aug, 10:59
foto


Als we praten over sporten dan hebben we het vaak over een fysieke krachtmeting tussen twee of meer personen. Kinderen worden gestimuleerd om een fysieke sport te beoefenen. Wat we in Suriname over het hoofd zien, is dat het ook de moeite waard is om een denksport te beoefenen. Denksporten zijn namelijk goed voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het beoefenen van de schaaksport bij kinderen een positieve invloed heeft op hun schoolresultaten.

We hoeven het niet onder stoelen of banken te schuiven dat er nogal wat fout gaat in ons onderwijsproces. Kinderen hebben tegenwoordig niet alleen problemen met de exacte vakken, maar ook met tekstbegrip en leervakken. Deze ongewenste situatie sleept zich al een aantal jaren voort en kan er gerust gesteld worden dat het structureel van aard is.

Een mogelijke oorzaak voor deze negatieve ontwikkeling zou het algemeen telefoongebruik kunnen zijn. Was het vroeger zo dat kinderen na schooltijd en in het weekend veel gezelschapsspellen deden, nu zie je elk kind apart bezig met een smartphone. Het toegenomen gebruik van smartphones heeft spelletjes als 'mens erger je niet', monopoly, dammen en schaken, verdreven uit de huiskamers en van onder de manjaboom. Hoewel ik dit niet heb onderzocht, durf ik te zeggen dat de slechte resultaten in ons onderwijs hieraan ten grondslag liggen. Ik ben niet tegen het gebruik van de smartphone, want het biedt veel mogelijkheden. Het punt dat ik wil maken is, dat er ook nadelen kleven aan het gebruik van de smartphone.

Ouders van jonge kinderen doen er goed aan om hun kinderen niet af te schepen met een tablet of smartphone, waar ze helemaal in opgaan en dan uren achtereen "zoet" zijn. De kinderen ontberen hierdoor communicatiemomenten die onontbeerlijk zijn voor hun taalontwikkeling. De aanschaf van educatief speelgoed, waardoor ze zowel met hun handen, hersenen en hart kunnen leren, is een goed alternatief voor nu en op termijn. Door een schaak- of damspel in huis te halen, biedt u uw kind de mogelijkheid om vaardigheden voor het leven, op te doen. De beleidsmakers zouden tijd kunnen inruimen voor schaaklessen op de basisschool. We moeten allemaal alle zeilen bijzetten om het getij in het onderwijs te keren. Ik nodig studenten van de studierichting sociologie uit om de gevolgen van het toegenomen gebruik van smartphones te onderzoeken...

Mireille Hoepel
Advertenties

Friday 21 February
Thursday 20 February
Wednesday 19 February