Fitch legt vinger op zere plek financieel beleid
22 Aug, 00:04
foto


Grote budgettaire financieringsbehoeften, beperkte financieringsflexibiliteit, grote begrotingstekorten van de overheid, snel stijgende overheidsschuld/bbp en risico's van voorwaardelijke aansprakelijkheid van het financieel systeem. Dat zijn de redenen die kredietbeoordelaar Fitch Ratings opsomt voor zijn harde oordeel om de vooruitzichten van Suriname te verlagen van stabiel naar negatief, ofschoon het de soevereine rating op 'B-' handhaaft.

Het is de overheid niet gelukt om het overheidstekort in toom te houden. Zij heeft gefaald de risico's voor de houdbaarheid van de overheidsschuld te verminderen. "Signalen van fiscale financiering benadrukken dat de risico's voor het vermogen van de overheid om aan zijn schulden te voldoen, toenemen."

Dan komt nog de externe druk zoals de kapitaaluitstroom of de verzwakte externe financieringsvoorwaarden die leiden tot een verlaging van de internationale reserves. De druk op de wisselkoers vormt daarbovenop ook een risico voor de macro-economische of financiële stabiliteit. Fitch Ratings geeft aan dat als de overheid er in slaagt het overheidstekort te verminderen en de beperkingen op het gebied van overheidsfinanciering kan verlichten, de vooruitzichten van het land zich kunnen stabiliseren.

De negatieve vooruitzichten weerspiegelen de verwachting van Fitch dat grote overheidstekorten en financieringsbehoeften, deels door de uitgavendruk in verband met verkiezingen in mei 2020, zullen blijven leiden tot een snelle toename van de overheidsschuld/ bbp. Voorlopige fiscale gegevens voor het eerste halfjaar tonen dat het overheidstekort (op kasbasis) koerst naar ongeveer 10% van het bbp voor 2019. Onzekere financieringsopties, benadrukt door de lopende monetaire financiering van de centrale bank, dragen bij aan neerwaartse risico's. De financiële systemen blijven kwetsbaar.

Het overheidstekort steeg in 2018 tot 12,3% van het bbp (op kasbasis), boven de verwachtingen door betaling van leveranciersachterstanden, loonstijgingen, subsidies en overdrachten en rentekosten. Overheidsinkomsten uit de olie- en goudindustrie, ondersteund door extra inspanningen van de belastingdienst, zijn bijna hersteld tot het niveau van vóór de prijsschokken in 2015-2016. De primaire uitgaven zijn echter moeilijk aan te passen ten opzichte van de veranderlijke inkomsten van de overheid en de rente is als aandeel van de omzet gestegen tot naar verwachting 17,4% voor 2019. In 2014 was de rente nog 4,1%.

Fitch verwacht dat het overheidstekort (contant) in zowel 2019 als 2020 ruim 10% van het bbp blijft, in de verwachting dat hogere infrastructuuruitgaven voorafgaand aan de verkiezingen de versoepeling van achterstallige betalingen in voorgaande perioden zullen compenseren. Voorlopige eerste halfjaarlijkse cijfers laten een overheidstekort van 12% op jaarbasis van het bbp zien. Dit komt overeen met de bruto financieringsbehoeften van de overheid van 14,3% van het bbp (inclusief looptijden op middellange en lange termijn van in totaal 4,3% van het bbp) voor 2019. Structurele hervormingen (vermindering van elektriciteits- en watersubsidies in 2016; een geplande belasting over de toegevoegde waarde in 2018 ) zijn uitgesteld, waardoor de verwachting van Fitch dat de budgettaire kloof tot 2021 zal worden verkleind, wordt verlaagd.

De financieringsflexibiliteit is beperkt geworden. In de periode 2017-2019 heeft de regering haar externe financieringsstrategie verlegd naar duurdere leningen van China (6% geschatte gemiddelde kosten) en andere bilaterale en commerciële bronnen, terwijl multilaterale instellingen de netto nieuwe leningen niet hebben uitgebreid sinds het IMF-programma van Suriname in 2016 van de rails liep (netto multilaterale uitbetalingen waren bijna nul tussen 2017-mei 2019). Beperkingen op de binnenlandse markt brachten de overheid ertoe om nieuwe financiering uit niet-traditionele bronnen in 2018 te verkrijgen en de centrale bank (2,4% van het bbp netto nieuwe financiering) verhoogde in 2019 de buitenlandse staatsschuld/bbp in vreemde valuta tot 9,1 % in mei 2019. Meer dan een verdubbeling van de 4,3% in 2016.

Fitch verwacht dat de staatsschuld/bbp van Suriname eind 2019 zal stijgen naar 79% (in 2018 was het 72%), ruim boven de huidige 'B'-mediaan van 50%. De grote financieringsbehoeften van de overheid te midden van oppervlakkige lokale kapitaalmarkten en stijgende financieringskosten hebben het opwaartse verloop in de schuldquote versterkt, waardoor risico's voor de houdbaarheid van de schuld zijn toegenomen. De rentelast is bijna het dubbele van de huidige 'B'-mediaan. De coupure van driekwart van de overheidsschuld in vreemde valuta stelt deze bloot aan valutaschokken. De enige wereldwijde obligatie vervalt in 2026.
Advertenties

Friday 21 February
Thursday 20 February
Wednesday 19 February