Oude politieke partijen dienen aan zelfanalyse te doen
16 Aug, 11:41
foto


(Ingezonden)

Alle burgers van Suriname zouden in nationaal belang, de oude politieke partijen moeten verzoeken om aan zelfanalyse te doen. Dit zal ons kunnen helpen om de geloofwaardigheid van de politiek te herstellen. En zo ook het broodnodige vertrouwen van burgers in de politiek. Het erkennen en corrigeren van fouten is cruciaal voor het kunnen herwinnen van verloren vertrouwen. 

Zelfreflectie kan hierbij bovendien helpen om door zelfinzicht, meer empathie, onderling begrip en samenwerkingen tussen politieke partijen te helpen realiseren. Hetgeen cruciaal is om Suriname naar de Next Level te brengen. Zonder samenwerken op basis van respect en zelfinzicht lijkt de kans gering dat wij Surinamers, echte duurzame vooruitgang zullen boeken aangaande de ontwikkeling van onze natie en economie. Met een mooie maar relatief kleine bevolking hebben we immers iedere Surinamer hard nodig en zullen we de handen ook op waarachtige wijze ineen dienen te slaan en zo samenwerken met elkaar. In plaats van elkaar middels onvolkomen uit het westen overgenomen politieke gewoonten, overmatig polariserend tegemoet te treden.

Zelfevaluatie
De burgers van Suriname zouden hierom alle oude politieke partijen dienen te vragen om uit dienstbaarheid en vanuit groot respect naar alle Surinamers overal op planeet Aarde toe, een zelfevaluatie te verrichten. 

Dit opiniestuk is niet cynisch of sarcastisch bedoeld en kan helpen de nationale discours positieve impulsen te geven. Waar mensen werken worden immers fouten gemaakt. Het onderkennen van en lessen trekken uit deze fouten is een zaak van nationaal belang en het begin van een helend proces. Zonder zelfinzicht blijven organisaties overigens doorgaans veelal dezelfde foute patronen herhalen.

Zelfevaluatie vragen
Minimale vragen die oude politieke partijen zichzelf kunnen stellen zijn: 
1) Wat deden we als partij goed sinds 1975? 
2) Wat deden we minder goed? 
3) Welke fouten maakten wij? 
4) Wat was de impact van deze fouten?  
5) Wie leden precies onder deze fouten? 
6) Aan wie dienen we hiervoor excuses te maken? 
7) Welke concrete controleerbare en specifieke maatregelen hebben wij inmiddels getroffen binnen onze partij om deze fouten te voorkomen? 
8)) En hoe kunnen we onze sterke punten en kansen inzetten om onze zwakten op te lossen en zo goed mogelijk lering te trekken van fouten?
9) Is deze zelfanalyse een vertrouwenwekkend geheel naar de kinderen en burgers van Suriname toe? Zo ja, waarom?
10) Zijn wij bereid deze zelfanalyse diepgaand met het Surinaamse volk en experts te bespreken teneinde in openheid lessen te trekken?

Zo een zelfevaluatie en publieke bespreking zou bovendien helpen om open en eerlijke verkiezingen te houden in 2020. Het zou tevens helpen borgen dat onze Surinaamse kiezers degelijk, breed, eerlijk, ethisch en verstandig geïnformeerd raken. En zo ook een hernieuwd vertrouwen in de Surinaamse politiek mogelijk maken. Hetgeen hard nodig is om Suriname op duurzame en inclusieve wijze tot grotere hoogten te doen stijgen. Partij Lijst BASIER werkt graag samen met alle Surinamers van goede wil en intentie, ongeacht hun politieke kleur. In nationaal belang.

Namens de Partij Lijst BASIER - SU2TNL Redactie
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February