Ravaksur wil niet 2 maanden wachten op Hoefdraad
19 Jul 2019, 14:42
foto
Robby Berenstein, coördinator van Ravaksur.


De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) vindt het te lang om twee maanden te wachten op een voorstel over belastingverlichting van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. De organisatie verwacht uiterlijk 17 augustus een compleet voorstel van de bewindsman. Daarna wil Ravaksur binnen een week deze kwestie bespreken met de minister om tot een vergelijk te komen.

Robby Berenstein, coördinator van Ravaksur, deelt de minister mee dat zijn brief is besproken in een speciaal daarvoor opgeroepen vergadering. "Wij beseffen absoluut dat het om een complexe materie gaat. Verder hebt u ons zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd ‘dat de regering voorstander is van het aanpassen van de belastingschijven.Op verschillende momenten heeft u aan Ravaksur duidelijk gemaakt in juni 2019 de kwestie mbt verlichting (loon- en inkomstenbelasting af te willen ronden. Intussen leven we al in juli 2019 en er is helaas uwerzijds nimmer inhoudelijk gereageerd op ons voorstel," schrijft Berenstein. 

Benadrukt wordt dat Ravaksur sedert 18 mei een voorstel gedaan heeft over de aanpassingen. "Uw voorstel om nog twee maanden respijt teneinde ons een compleet voorstel uwerzijds te doen is voor ons helaas niet haalbaar. Wij hebben u overigens reeds geïnformeerd dat onze lidbonden grote druk op de vakcentrales uitoefenen om dit voor de werkers drukkende vraagstuk zo snel mogelijk te realiseren," stelt Berenstein. 
Advertenties

Wednesday 02 December
Tuesday 01 December
Monday 30 November