VMS schort actie voor 3 weken op
17 Jul 2019, 22:03
foto


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) deelt mee dat de acties die aangekondigd waren, met drie weken worden opgeschort. Dit besluit is genomen op een algemene ledenvergadering. Starnieuws meldde al eerder dat de eis waarbij de medisch directeur van het Staatsziekenfonds (SZF) moest worden vervangen, niet is gehonoreerd door president Desi Bouterse. 

De VMS heeft zojuist een persbericht uitgegeven. Van de zijde van de regering zijn er nog geen mededelingen gedaan. 
"De VMS, in een zeer druk bezochte ledenvergadering bijeen op woensdag 17 juli 2019 om 19.00 u, heeft besloten de aangekondigde acties met 3 weken op te opschorten, om de President, de Minister van Volksgezondheid en het SZF, in de gelegenheid te stellen tot uitvoering over te gaan van hetgeen op zondag 14 juli 2019, dinsdag 16 juli 2019 en heden is afgesproken met de VMS. Over 3 weken zal in een nieuwe Algemene Leden Vergadering na evaluatie door de leden worden besloten of de overeengekomen punten correct zijn uitgevoerd." Tot zover het persbericht. 

De administratieve en financiële zaken die speelden, zijn wel gehonoreerd door de president. Zo zal de minister van Financiën over de brug moeten komen om de betalingen van de declaraties in één keer te doen. Hierover moest president Desi Bouterse afstemmen met minister Gillmore Hoefdraad die uitlandig is. De VMS heeft een veiligheidsclausule ingebouwd en heeft de acties voor drie weken opgeschort. In die periode moeten de afgesproken zaken in orde worden gemaakt. 
Advertenties