Moestadja: Wetgeving moet in balans zijn
17 Jul 2019, 06:42
foto
Minister Soewarto Moestadja van Arbeid luistert naar opmerkingen van Assembleeleden. Hij heeft ondersteuning in de vergadering van zijn collega's Stuart Getrouw en Lalinie Gopal. (Foto: Raoul Lith)


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid hoort naar zijn mening te vaak dat steeds de zijde van de arbeiders wordt gekozen. “Daar is geen sprake van, wij proberen juist daar een balans in te maken, zodat de werknemers én werkgevers hun belang moeten erkennen”, stelt de minister tijdens de openbare behandeling van de ontwerpwet 'Minimumloon', dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA). 

Moestadja meldt dat op 11 juli het staatsbesluit is gepubliceerd waarin het minimumuurloon is vastgesteld op SRD 8,40. Dit bedrag zal ook het uitgangspunt zijn van de wet die nu in behandeling is, totdat de Nationale Loonraad zijn eigen berekening heeft gemaakt na afkondiging van de wet. In de openbare commissievergadering heeft de bewindsman uitgelegd hoe de Loonraad zal werken. Dit orgaan zal een formule ontwikkelen om het minimumloon te bepalen. “We hebben gemerkt dat keer op keer de bepaling van het bedrag wordt aangevochten door een aantal mensen. De Loonraad wordt zodanig samengesteld en zal bindend advies uitbrengen aan het ministerie van arbeid zodat deze niet het verwijt krijgt”, zegt Moestadja. Hij voegt daaraan toe het advies gaat naar de raad van ministers en de president. Die spreken zich dan daarover uit. 

Verschillende leden vragen naar het verband tussen het minimumuurloon en de armoede. “Omdat er sprake is van armoede moet je met een minimumloonstelsel komen. Wat is de relatie van de armoedegrens met de wet die wij nu behandelen”, vraagt de voorzitter van de commissie, Patrick Kensenhuis (NDP). “Niet alleen door het maken van de wet, bestrijdt je armoede, maar juist met de productie. Hoe zit het met de productiesector, daardoor kan je kansen creëren voor velen”, merkt Mahinder Jogi (VHP) op. Ook is gevraagd naar het rapport van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Minister Moestadja antwoordt hierop dat er is geen rapport van het ABS, maar een rapport dat geproduceerd is door de nationale commissie armoedebepaling, waaraan het ABS samen met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Planbureau en de Anton de Kom Universiteit heeft gewerkt. “Hoewel het rapport niet formeel is, hebben wij met de inzichten van het rapport gewerkt”, zegt de bewindsman. 

De wet 'Minimumloon' zal de in 2014 afgekondigde wet 'Minimumuurloon' vervangen. “De wet minimumuurloon is onderdeel van het regeringsbeleid waarmee men met de nodige maatregelen geprobeerd heeft om een instrument te hebben om armoede aan te pakken. Ik stel vast dat als je maar liefst 33 punten van aandacht hebt, dat je liever een heel nieuwe wet maakt”, meent Moestadja, doelend op de wet uit 2014. Hij bevestigt hiermee de opmerking van Kensenhuis dat de wet 'Minimumuurloon' niet geheel tot zijn recht kwam in de praktijk. Hij haalt de verschillen aan tussen de twee wetten; het instellen van de Nationale Loonraad; sanctiemogelijkheden die zullen worden toegepast bij het niet naleven van de wet; hoe de werknemers moeten handelen wanneer de werkgever niet conform de wet handelt en bij welke instantie zij dan terecht kunnen. 

De openbare vergadering wordt aan het eind van deze week voortgezet. Dan gaat minister Moestadja door met zijn spreekbeurt. Aan de deskundigen is nu tijd gegeven om aanpassing in het wetsontwerp beter te formuleren, voordat deze wordt aangenomen. 

Yvanka Ozir-Awailame
Advertenties

Wednesday 02 December
Tuesday 01 December
Monday 30 November