'Meewind' Noord-Oost Passaat; kwestie van zeilen opengooien
16 Jul, 07:33
foto
Auteur Peter Donk (energiedeskundige)


(Aangeboden)

Dat Suriname wind energie potentieel heeft, is een bewezen feit. Meer nog, diepgaand onderzoek toont aan dat Suriname, naar hoge waarschijnlijkheid, steeds meer wind mag verwachten voor de kust, i.h.b. de Noord-Oost Passaat, wat windenergie investeringen heel aantrekkelijk maakt, zeker in de toekomst. In deze publicatie wordt onder andere aangetoond welke strategische rol van betekenis windenergie kan hebben voor Suriname, nu, maar zeker in de toekomst, rekening houdend met potentieel veranderende klimatologische omstandigheden. Dit moet in het bijzonder bekeken worden tegen de achtergrond van het verdrag van Parijs (COP21), waar Suriname zich ook aan heeft gecommitteerd, zeker m.b.t. duurzame energie opwekking en duurzame ontwikkeling. 

Van groot belang is de verdere verrijking van de energiemix van Suriname met hogere mate van hernieuwbare energie integratie in de toekomst, zodanig dat de bronnen die aangewend worden completerend zijn. Eerder heeft Donk ook de impact van potentiële klimaatsverandering op de Hydro energiesector toegelicht, waarbij de terugval van het hydro potentieel bij toenemende globale temperaturen een feit is. Bij een temperatuurstijging van 1.5 graden Celsius (t.o.v. het pre-industrieel niveau) kan de potentiële terugval al in de orde van 40% bedragen tegen het einde van de 21e eeuw. 

Voor wind energie, echter, blijkt globale temperatuurstijging juist een positief effect te hebben. Hoewel er minder goede wind-jaren kunnen optreden, kan het langdurig gemiddeld potentieel in de komende decennia, tot het einde van de 21e eeuw, t.o.v. het huidige langdurig gemiddelde bekeken, toenemen tot ruim 90%, bij benadering een verdubbeling dus. Dit hangt samen met de potentiële versmalling en verzwakking van de Inter Tropische Convergentie Zone, welke bepalend is voor neerslag en de sterkte van de Passaat winden over Suriname. Toekomstprojecties wijzen uit dat over alle jaargetijden, maar i.h.b. in de droge tijden, de Passaat wind sterktes enorm zullen toenemen. Dit illustreert het verband van de completerende rol van wind energie op hydro energie, waarbij wind dus een strategisch alternatief is.

De mate waarin het wind potentieel inderdaad strategisch/effectief ontwikkeld wordt, zal echter bepaald worden door de het energiebeleid en de mate waarin deze, i.h.b. tegen de achtergrond van het verdrag van Parijs, strategisch geformuleerd wordt. De transitie van de energiesector naar diversificatie op basis van strategische/completerende (hernieuwbare) bronnen is de sleutel. De combinatie hydro-wind leent zich uitstekend daarvoor. Echter, duurzame planning en ontwikkeling van de energiesector hangt samen met de strategische ontwikkeling van de productiesector en stedenbouwplanning, m.a.w. land inrichting ('landuse planning') in samenhang met efficiënte en effectieve energie opwekking, distributie en gebruik. Per slot van rekening is een potentiële energie bron pas strategisch als deze, in technische en financiële zin, efficiënt en effectief ontsloten kan worden. Het is dus, uitgaande van strategisch beleid, met de 'meewind' van de Noord-Oost Passaat, simpel een kwestie van de zeilen opengooien.

Peter Donk, MSc (energiedeskundige)

Publicatie in de nieuwe internationale Journal, 'Springer Nature Applied Sciences', gelanceerd in januari 2019 en uitgegeven door de toonaangevende uitgever Springer Nature Switserland AG, welke alle rechten behoudt.

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January