Doksenclub kan geen euro's exporteren voor leveranciers
09 Jul, 11:28
foto


De voorraad voerproducten van Doksenclub is tot het minimum geslonken en sommige voersoorten zijn niet meer leverbaar. Dit heeft te maken met het tot tweemaal toe afwijzen van de vergunning voor uitvoer van euro's door de Deviezencommissie.  Sedert enige weken kan Doksenclub wel contante euro’s maar geen girale euro’s kopen bij de lokale banken en/of cambio’s om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen voor haar leveranciers.
 
In het verleden heeft Doksenclub zelf grote bedragen liquide middelen naar Nederland gebracht, "overigens niet zoals op Facebook werd gesuggereerd, doch geheel in lijn met de Surinaamse en Nederlandse wetgeving. De gelden zijn telkenmale door de Nederlandse douane geaccordeerd en mochten derhalve worden ingevoerd in Nederland," deelt de topman van Doksenclub, Gerard van den Bergh mee. 

Beide keren zijn de verzoeken voor een vergunning afgewezen met als reden "dat wij ons moeten wenden tot de lokale banken voor internationale overboekingen, ondanks de vele kopie mails van de diversen banken dat zij geen (girale) euro’s ter beschikking hadden bleef de Deviezencommissie bij haar standpunt."

Volgens diverse medewerkers van de overheid zou een vergunning niet worden afgegeven omdat men zeker wist dat ALLE gelden vanuit Suriname zouden worden aangehouden door de douane en of het Openbaar Ministerie. Van Den Bergh zegt in een persbericht dat aantoonbare mailwisseling tussen Doksenclub en de competente autoriteiten van Nederland hebben daar tot nu toe geen verandering in gebracht. "Wij hopen dat wij op korte termijn alsnog een vergunning tot uitvoer van liquide middelen kunnen krijgen," zegt Doksenclub.