Jogi lacht in z'n vuistje; President goed bezig
11 May 2019, 00:01
foto
Assembleelid Mahinder Jogi


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) lacht in zijn vuistje. Velen hebben hem opgebeld om hem te feliciteren. Drie ministers op wie hij felle kritiek geleverd had en president Desi Bouterse heeft gevraagd om hen te vervangen, zijn uit het kabinet. Als eerste heeft Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer haar functie moeten neerleggen. Vrijdag is het doek gevallen voor Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie. 

Jogi zegt in gesprek met Starnieuws dat hij blij is dat de president heeft opgetreden. De politicus had de president per brief gevraagd om Dodson en Pengel te bedanken, omdat zij samen een Naamloze Vennootschap hadden opgericht vorig jaar. Zij waren ook de bestuurders, terwijl zij geen nevenfuncties mogen hebben als minister. Beiden hebben ontkend dat zij activiteiten hebben ontplooid. Zij hebben ook geen concessies aangevraagd of gekregen. 

"Ik ben blij dat de president mij geantwoord heeft dat hij een grondig onderzoek zou instellen," zegt Jogi. Hij ziet het ontslag van de twee ministers mede in dit licht. "Ik hoop dat de president ook optreedt in het grootschalige corruptieschandaal bij de Surinaamse Postspaarbank," zegt Jogi. Hij heeft samen met collega Carl Breeveld (DOE) de president gevraagd een onderzoek te verrichten naar de vermeende malversaties bij de bank. 

"De perikelen bij de bank schaden het hele land. Het vertrouwen in de bancaire sector moet worden hersteld. Dit is voor niemand goed," zegt Jogi. Hij kijkt uit naar het verdere optreden van de president. "Het vertrouwen kan alleen hersteld worden als de president daadkrachtig optreedt," meent Jogi. 

Vrijdag heeft ook minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting haar portefeuille ter beschikking gesteld van de president. De nieuwe kandidaat-ministers zijn: André Misiekaba op Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Serigio Akiemboto (Natuurlijke Hulpbronnen), Rabin Parmessar (Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer) en Vijay Chotkan  op Openbare Werken, Transport en Communicatie. 

Tuesday 07 July
Monday 06 July
Sunday 05 July