SBB stuit weer op illegale houtblokken voor export
08 May 2019, 02:48
foto
Houtblokken die in een container werden ingeladen voor export. De politie heeft beslag op de lading gelegd nadat ze werd ingeschakeld door SBB.


De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft dinsdagmiddag geconstateerd dat een houtexportbedrijf in de omgeving van Powaka bezig was houtblokken in een container te laden voor export. De SBB noch de douane waren hier aanwezig. 

Uit de controle van de SBB is vast te komen staan dat er reeds een container was ingeladen zonder de vertegenwoordiging van de nodige autoriteiten. Deze container was reeds naar de Nieuwe Haven vertrokken voor verdere afhandeling. Het is nog niet duidelijk of de container verder is afgehandeld door de autoriteiten.

De vertegenwoordiger van het exportbedrijf trachtte de medewerkers in de maling te nemen door aan te geven dat de SBB  en de douane wel bij het laden aanwezig was, maar dat die naar de winkel was. Na verificatie van de SBB bleek het verhaal niet op waarheid te berusten. Gezien de constateringen van de SBB, is er terstond assistentie van de politie  gevraagd en is de zaak overgedragen voor verder onderzoek. 

Recentelijk heeft de SBB via een bekendmaking de houtsector erop gewezen dat het laden van hout voor uitvoer slechts mogelijk is in aanwezigheid van de SBB en de douane. In de bekendmaking is ook duidelijk aangegeven dat er maatregelen getroffen zullen worden, indien er geen gehoor hieraan wordt gegeven m. De bekendmaking vloeit voort uit de Houtuitvoerwet. Overtreding van deze wet is een economisch delict.
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January