Rechtspraak krijgt eigen gezicht binnen staatsmacht
15 Apr 2019, 06:36
foto
HvJ heeft vanaf vrijdag een eigen gezicht: Vrouwe Justitia met een weegschaal, zwaard en blinddoek om – in kleur. (Foto: Ranu Abhelakh)


Het bleef afgelopen vrijdag niet alleen bij een eigen website met een databank. Het Hof van Justitie (HvJ) schreef ook geschiedenis met de onthulling van zijn eigen visuele identiteit in kleur: Vrouwe Justitia met een weegschaal, zwaard en blinddoek om, een personificatie van het recht. “Je moet jezelf kunnen onderscheiden”, begint Iwan Rasoelbaks, waarnemend HvJ-president zijn toelichting over het eigen logo en huisstijl. “Als staatsmacht moet je jezelf direct kenbaar kunnen maken”, vertelt hij aan Starnieuws.

Volgens Rasoelbaks representeert een logo, de missie en visie van de organisatie en hetgeen je aan het doen bent binnen die staatsmacht. “In zijn algemeenheid heeft het bestuur van Suriname, het wapen van Suriname als logo, maar de rechtspraak is geen bestuur. We zijn wel overheid, maar dan als staatsmacht belast met de rechtspraak.” Hij beargumenteert verder dat de rechtspraak specifieke benaderingen kent. “Vrouwe Justitia behoort internationaal vanaf de Romeinse tijd tot de standaard uitrusting, de zichtbaarheid van die uitspraak. Als zij er niet bij zit, dan is die rechtspraak deel van het bestuur.”

Na de websitelancering, gaf Rasoelbaks een uiteenzetting over het nieuwe logo. De blinddoek staat voor onpartijdigheid: Vrouwe Justitia oordeelt zonder onderscheid des persoons. De weegschaal staat voor zorgvuldig afwegen van de belangen van de argumenten, “wat wij dagelijks aan het doen zijn. Het toepassen van recht is niet simpel weg erop afstevenen, maar ook denken over de argumenten en belangen die in geding zijn.”

Rechter hakt zaak door
Het zwaard staat voor de bevoegdheid van justitie om te mogen oordelen en “de plicht om elke zaak met een beslissing: vonnis of beschikking af te ronden. Figuurlijk hakt de rechter aan het eind van een rechtszaak de knoop door.” In het logo komt een opwaartse schuine streep voor. Het begin van een denkbeeldig punt: de Romeinse tijd, waar rechtspraak is ontstaan, begon in de 18e eeuw in Suriname. De streept loopt tot een bepaalde hoogte, welke aangeeft dat de rechtspraak in Suriname zich verder ontwikkelt, “deze moet zich nog verder ontwikkelen”.

Groene tafel
De keus ging uit naar een kleuren-logo in plaats van de traditionele zwart-wit afbeelding van Vrouwe Justitia. Groen staat voor evenwicht en vertrouwen, legt Rasoelbaks uit. Het begrip ‘de groene tafel’ wordt vaker geassocieerd met de gang naar de rechter. De bruingele kleur representeert kennis, wijsheid en stabiliteit, terwijl vrede terugkomt in het wit van het silhouet van Vrouwe Justitia. “Het doel van het recht is de vrede”, dikt Rasoelbaks zijn uitleg nog eventjes aan.

Algemeen en afgeleide logo’s
Het nieuwe gezicht bestaat uit een algemeen logo, waaruit vijf specifieke logo’s zijn afgeleid voor de units die vallen onder het hof. Deze zijn het HvJ civiele zaken, HvJ strafzaken, kantongerecht civiele zaken, kantongerecht strafzaken en het kabinet van de rechter-commissaris in strafzaken. “Ze zijn bedoeld om de Surinaamse rechtspraak aan te duiden”, vertelde Rasoelbaks in zijn presentatie. Het algemene logo wordt als eerste gebruikt, terwijl de vijf overige stap voor stap in gebruik worden genomen.

Geen logo en vonnissen krijgsraad en bijzondere colleges
In die nieuwe huisstijl en logo ontwikkeling is de Krijgsraad niet meegenomen. Rasoelbaks legt uit dat deze militaire rechtbank een rechtsprekend orgaan, een bijzonder college bij wet is. Net als het medisch tuchtcollege of het advocatentuchtrecht, bezit de Krijgsraad over eigen bevoegdheden, regelgeving, eigen organisatie en bemensing. Het hof heeft geen zeggenschap over ze.”

Zo zijn de beslissingen uitgesproken door de bijzondere colleges ook niet opgenomen in de uitspraken databank van het hof, zegt Rasoelbaks. “Vooralsnog heeft nog geen enkel rechtsprekend instituut aan mij als hof, gevraagd om ook hun uitspraken te willen opnemen.”

Hij begrijpt de verwarring en legt verder uit dat de bijzondere colleges wel worden bemenst door de rechtelijke macht, omdat de wet zegt: het hof moet in een jaarlijkse vergadering twee rechters aanwijzen. “De colleges houden hun zittingen in ons gerechtsgebouw, maar dit is een faciliteit die wij van oudsher verlenen. Het is te kostbaar om een eigen gerechtsgebouw op te zetten.”
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May