Column: Politieke Borrelpraat 552
24 Mar 2019, 22:41
foto


“Zooow heren, nu we ons weer eens lekker moe hebben gefeest, phagwathon op tonen van vooral lustig dansende en zingende jongelui hebben gelopen, flink moerghi en doksah in masala gegeten en alcohol gedronken hebben…..”
“En stoer hebben gedaan door de VeePee uit te schelden…”
“Vreemd dat maar één oranjetopper daarvoor duidelijk in en op en achter de bres springt, omdat hij er natuurlijk niets mee te maken heeft…”
“Als ik op dit schreeuwlelijk uitschot moet stemmen, nee baya…”
“Nou, die van jou weten ook flink vanuit politieke podia tekeer te gaan, dus zeg maar liever niets.”
“Je zegt zelf: politieke podia en niet tijdens een viering van een nationale feestdag op een religieus terrein.”
“Maar lok je zoiets niet uit door je als zittende regeringsfunctionaris politiek kandidaat te laten stellen?”
“En getuigt het niet van overtrokken stoerdoenerij door te dreigen dat de zaak strafrechtelijk onderzocht en mensen vervolgd zullen worden? Is dat niet een teken van zwakte?”
“Maar door zo op iemand die aan het woord is te schelden tijdens een feest is toch ook een teken van zwakte? Je argumenten tegen de man reiken niet verder dan alcoholisch gebral.”
“Plus als je hem werkelijk niet vreest als verkiezingsconcurrent, dan zou je toch geen moeite doen om hem neer te halen?”
“Ik vind de oranjevoorzitter dan een veel betere sier maken daar in Guyana als gastspreker tijdens een vergadering van een transparantie-organisatie.”
“Ja, ja, luister naar mijn mooie en ware woorden, en kijk niet naar mijn daden, ook niet toen ik 10 jaren in de coalitie zat.”
“En zal ik dat streng controlerend en transparant beleid ook kunnen en durven doorvoeren als ik straks eventueel in een coalitie zitting zal nemen? Wij die zoooow verknocht zijn aan onze vriendjespolitiek, onze names and faces-politiek, onze eigenbelangenpolitiek?”
“Ik vind de ontwikkelingen in de regio ook belangrijk: zelfs Guyana sluit zich aan bij een nieuw op te richten Latino-blok.”
“En wij houden ons buiten de deur en raken steeds meer geïsoleerd door ons maar vast te klampen aan het zielige restant van de eens zo machtige Unasur.”
”Moeten wij ons dan voor de voeten werpen voor die rechtse club, die een auto-president in Venezuela erkent? Al zijn we met z’n vieren over, we hebben toch het recht om een eigen standpunt in te nemen?”
“We zijn altijd een rechts georiënteerd land geweest; jonge intellectuelen met linkse denkwijzen terug uit Nederland werden hier toch door een oerconservatief rechts toppoliticus ‘mensen met vreemde ideologieën’ genoemd.”
“En die Bolsoscenario die zichzelf ‘the tropical Trump’ noemt, zal ons links gebekte politieke top niet zo leuk vinden.”
“Links of rechts: corruptie vind je aan beide kanten en dat is wat we te lijf moeten gaan, zoals nu in Brazilië corrupte ex-presidenten worden opgepakt en aangepakt.”
“Ik keek naar de beelden van die vaandeloverdracht aan de nieuwe bevelhebber van het Nationaal Leger en dacht: hoe is het mogelijk dat een sportinstructeur straks 40 jaar aan de top zit? Ik bedoel: ondanks alles wat rond en aan hem kleeft?”
“Of is het misschien geen ‘ondanks’, maar ‘juist door alles wat…?”
“Of is het vooral ook door het onvermogen van de ‘tegenpartij’ om in de afgelopen jaren iets dat als tegenwicht kon dienen, naar voren te schuiven? Het waren steeds dezelfde verzamelde verlepte etnische stamhoofden tegenover dit militair-populistisch blok.”
“Neks blok, maar pappa-alesi, neks no koud en stout. Domme massa als ondersteuning. En een leger vol ontevredenheid met het verdelen van topfuncties zoethouden. Geen kunst.”
“Nou, ik zie Paars weer als grootste partij uit de bus komen; de tegenpartijen hebben geen nieuw en krachtig nationaal leiderschap kunnen kweken.”
“Maar uit de persconferentie van onze Von Trikterman blijkt duidelijk dat we op een international black list komen als we niet binnen een jaar voldoen aan een veertigtal financiële maatregelen.”
“Die maatregelen hebben achtereenvolgende regeringen de afgelopen 17 jaar grotendeels nagelaten te treffen, want vele toppers profiteerden zelf van het grijze circuit vol cash dollars en euro’s.”
“Maar ondanks waarschuwingen gingen we door met het wegsluizen van geld waarvan we de herkomst niet konden of wilden aantonen, totdat den man klem’a 19,5 miljoen euro.”
”Maar Robert von Trikkerman gaat binnenkort met een topdelegatie naar P’tata om dat geld los te krijgen.”
“Ik ben bang dat het vergeefse moeite zal zijn, zolang hij de herkomst van dat geld niet kan aantonen. En daar werken ze volgens het principe van scheiding der machten.”
“Tot nu toe is zijn enige tastbare wapenfeit het doen afschaffen van de kosten bij srd-transacties, althans: de CBvS neemt die op zich.”
“Nou, maar in ieder geval is er sinds zijn aantreden wat rust in de financiële tent gekomen. En de chaos is zo groot, dat je alles eerst rustig moet inventariseren, voordat je beslist waar je het mes erin zal zetten.”
“Die rust zie ik niet terug in het afnemen van de druk op de wisselkoers van vooral de US-dollar. En interventies werken maar tijdelijk, dat weten we allemaal. Die jongeman weet half niet zo goed in welk nest van Braziliaanse bijen hij zijn hoofd gestoken heeft.”
”Maar wat ik me afvraag is waarom de sectoren goud, hout, casino en zeevisserij gedollariseerd zijn en cambio’s als banken mogen fungeren. Waarom kunnen die niet ‘ge-ontdollariseerd’ worden?”
“Omdat in die sectoren de grote boys hun illegale slagen slaan. Als er geen gedollariseerde sectoren zouden zijn, zou het heel moeilijk worden om buiten de banken om aan valuta te komen en dat naderhand wit te wassen. Ik bedoel, waarvoor hebben we zovele miljoenen cash dollars nodig? Om huishuur te betalen? Om brilmonturen te kopen? Om tickets te betalen? Of om dope te kopen en die tegen een enorme winst door te verkopen?”
“En bonafide handelaren maken hun geld gewoon over of doen dat vanuit hun buitenlandse rekeningen. Die hebben echt geen koffers met cash geld alhier nodig.”
“En die illegale geldstromen wil men internationaal onder controle krijgen, vandaar de druk op o.a. de Caribische regio en op ons om een aantal van dit soort controlerende maatregelen te treffen, wat we niet willen, want anders is het afgelopen met die gemakkelijke witwasserij.”
“Maar wat ik in het kader van de transparantie wil weten van de governor is: welke van de aanbevolen 40 maatregelen gaan we uitvoeren, op welke manier gaan we dat doen en volgens welk tijdspad?”
“Klopt. Want ten eerste zullen de subsidies op stroom, water, bus- en bootvervoer afgebouwd moeten worden.”
“Ten tweede zal de dollarisatie van de hout, goud, visserij en casinosector afgebouwd moeten worden en zal het gebruik van kwik verboden moeten worden, zoals aan de Franse kant.”
“Ten derde zullen de cambio’s elk dag al hun dollartegoeden aan de staat moeten afstaan en niet mogen oppotten.”
“En ik denk dat ten vierde die zo genoemde BTW die steeds wordt uitgesteld, versneld zal worden doorgevoerd.”
”Nou, als ik kijk wat voor dyugu dyugu de invoering van de rij- en voertuigenbelasting met zich heeft meegebracht, dan geloof ik de pg helemaal dat we binnen zo een korte tijd, nog wel in het pre-electorale jaar, niet in staat zullen zijn deze impopulaire maatregelen door te voeren.”
“Maar dan komen we op een zwarte lijst, samen met Noord-Korea, Soedan en Iran.”
“Liever dat, dan stemmen verliezen en afstand doen van die lucratieve informele sector.”
“Tot de bom barst.”
“Ach nee, dat wordt netjes tot de verkiezingen van 2020 uitgesteld. We hebben een machtige vriend in de persoon van die Xi Ping Ping; dat n’e lasi ting. Die heeft intussen Italië zowat opgekocht. En het Westen dat maar onderling kijft en lijft en splijt moet dit met lede ogen toezien.”
“Aan de ene kant vechten ze elkaar in Washington kapot en die Brexit scheurt de zaak aan de andere kant van de oceaan in stukken.”
“Nee jongens, die gele man neemt over; die heeft geen last van dat slap makend system waar iedereen door elkaar mag schreeuwen en alle neuzen een andere kant opkijken.”
“Welk system is dat?”
“Die parlementaire democratie, zoals we die noemen, met dat scheiden van de drie machten. Xi zegt: één partij, één macht, geen oppositie in het parlement, geen tijdverliezend gehaal en getrek, alle neuzen kijken in de richting die de partijleider aanwijst en dan is het: voorwaarts, mars, verder oprukken naar het westen. Koop ze om, af en op.”
“Ik denk dat dat de realiteit van vandaag is en de toekomst van morgen. Proost.”

Rappa