Politiebond blijft bij standpunt Rij- en Voertuigenbelasting
14 Mar 2019, 00:00
foto
Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politiebond.


Leden van de Surinaamse Politiebond (SPB) zullen nog steeds niet optreden wanneer blijkt dat iemand geen Rij- en Voertuigbelasting heeft betaald. De voorzitter van de SPB, Raoul Hellings, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat er nog steeds geen instructies zijn gekomen vanuit het bevoegde gezag. Er is ook geen gesprek geweest met de leiding van het korps of de minister over deze kwestie.

De politieleiding heeft de instructies gegeven om per 13 maart te controleren of voertuigbezitters de belasting hebben betaald. De SPB heeft eerder aangegeven dat de wet onoverzichtelijk en onduidelijk is, en bovendien de uitvoering c.q. de handhaving voor problemen zal zorgen. Het grootste heikelpunt is dat zijdens het Openbaar Ministerie (de procureur-generaal) geen instructies c.q. richtlijnen zijn gegeven met betrekking tot de handhaving.

Het bondsbestuur vindt dat de Inspecteur-Generaal onbevoegd is om instructies of richtlijnen tot de opsporing te geven aan de politie, aangezien deze functionaris geen vervolgingsambtenaar is en ook geen deel uitmaakt van het bevoegde gezag conform het Politiehandvest. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten zijn leden te verbieden op te treden totdat er instructies c.q richtlijnen zijdens het Openbaar Ministerie zijn ontvangen.

Deze maatregel is bedoeld om de leden te beschermen tegen de gevolgen, die voortvloeien uit onrechtmatig politieoptreden. Het standpunt blijft volgens Hellings overeind totdat op de juiste wijze, via het bevoegde gezag de instructies zijn gegeven aan de politie.