AKF opgeheven bij Staatsbesluit; bestuur in ongewisse
31 Jan 2019, 00:01
foto
Rudy Soerodimedjo, voorzitter van Agrarisch Kredietfonds. (Foto: Raoul Lith)


Het Agrarisch Kredietfonds (AKF) is per 18 december vorig jaar opgeheven en het vermogen moet worden overgedragen aan de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). In het Staatsbesluit nr 4 2019 ‘Besluit Opheffing Agrarisch Krediet Fonds’ is melding hiervan gemaakt en ook de procedure die gevolgd moet worden. Echter is het AKF-bestuur formeel niet op de hoogte gesteld van het besluit genomen door de overheid. Een brief die november vorig jaar aan minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om ontvangen te worden, is onbeantwoord gebleven.

Rudy Soerodimedjo, voorzitter van AKF, merkt op dat vanuit de overheid er verschillende constructies geweest zijn om het fonds onder te brengen bij verschillende banken. Echter niet met het gewenste resultaat. Hij geeft aan dat het de bedoeling was dat het fonds verzelfstandigd moest worden. Hiervoor was ook al het plan 'Reorganisatie en verzelfstandiging Agrarisch Krediet Fonds' geschreven. Soerodimedjo stelt dat er een tussentijds evaluatierapport is gemaakt en ook een voorstel was gedaan hoe het project op te pakken. Onbekend is waarom de verzelfstandiging niet van de grond is gekomen. Het bestuur merkt op dat de rapporten naar verschillende instanties zijn gestuurd, ook Assembleeleden.

“Het is jammer dat het niet verzelfstandigd is tot een stichting, net als bij de huizenbouw waarbij de mensen worden gestimuleerd om een eigen huis te bouwen”. Als je praat over voedselproducent dan kan je dan de kleine boeren stimuleren hiermee. De AKF-bestuursleden vinden de manier van communiceren door de regering jammer. Een vermogen van SRD 6.155.390 zal worden overgeheveld naar de NOB en het bedrag wordt verhoogd. Het is niet duidelijk hoe de administratieve afhandeling eruit ziet en wat precies wordt overgedragen. Zij merken op dat de grote verliezer de kleine boeren zullen zijn. Het bestuur weet voor alsnog niet wat de volgende stap is. Ook is het niet duidelijk waar men naartoe wil met de sector.

“Ik heb zelf voorgesteld dat het fonds onder beheer wordt gebracht van NOB. Dit, omdat NOB wel de kennis en knowhow heeft hoe om te gaan met projecten en financiering daarvan,” zegt Amzad Abdoel, voorzitter van de vaste commissie van LVV. "Het bestuur heeft mij een behoorlijke tijd terug gesproken". Verder meent Abdoel dat de toenmalige minister van LVV, Soeresh Algoe, aan de vaste commissie meedeelde dat er een CLAD-onderzoek zou worden verricht naar het fonds. “Alles ten aanzien van het fonds was stopgezet. Dit was reden voor mij om zeker constant aan de regering te vragen om de resultaten van het onderzoek ook met het parlement te delen. Wij vonden het erg dat agrariërs niet uit het fonds konden putten, maar ook dat zij hun verplichtingen niet konden nakomen,” zegt Abdoel.

Het Assembleelid raadt het ministerie van LVV aan om in deze periode heel intensief in gesprek te treden met de agrariërs die al uit het fonds hebben geput. “Maar ook met agrariërs die uit het fonds willen putten, zodat zij de juiste informatie hebben en op de juiste manier begeleid kunnen worden”.

Raoul Lith
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October