DA'91: Steun Maduro schandvlek buitenlandse politiek
12 Jan 2019, 03:37
foto


DA’91 eist van de regering dat zij nu eindelijk kiest voor de universele waarden en beginselen ter verdediging van de democratie en de bescherming van de mensenrechten in Suriname en Venezuela. In het belang van de Surinaamse samenleving en van harmonie en vrede in de regio en in lijn met de internationaal geldende standaarden voor democratie, mensenrechten en rechtsstaat, moet de regering de uitgebrachte stem tegen de OAS-resolutie van 10 januari 2019 per direct herzien en deze resolutie ongeconditioneerd steunen.

Op donderdag 10 januari 2019 werd president Nicolas Maduro voor een illegitieme tweede termijn van 6 jaar ingezworen te midden van een dramatische humanitaire en economische crisis. De aanwezigheid van onze VP Adhin bevestigt het standpunt van onze regering met het valse argument van non-interventie, omdat het ”alleen” een intern probleem zou zijn.

DA’91 huldigt het standpunt dat het Venezolaanse probleem niet beperkt en gecategoriseerd kan worden als een intern probleem. De vrede en veiligheid in de gehele regio zijn in gevaar gebracht. Erger nog, het ondemocratische regiem van Maduro heeft geresulteerd in een nog steeds verdiepende humanitaire, politieke en rechtsstatelijke crisis. Non-interventie als principe is niet alleen verkeerd, maar blijkt ook ernstige consequenties te hebben.

Dit standpunt wordt ook verwoord in de verklaring van de regeringen van Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Peru en Sint Lucia ( Lima Groep) van 10 januari 2019 waarin ook wordt aangegeven de niet-erkenning van de nieuwe termijn van het Venezolaanse regiem.

Het is tijd dat we een intelligenter debat voeren over interventionisme dan we hadden in het verleden. Binnen de internationale diplomatieke gemeenschap overstijgt de realiteit van een humanitaire catastrofe elk argument van non-interventie.

Dat president Desi Bouterse aangeeft dat hij pal achter de regering Maduro staat is ook een waarschuwing voor ons als samenleving. Het halsstarrig vasthouden aan de ondersteuning van het repressieve regiem in Venezuela is in het geheel niet in het belang van de Surinaamse samenleving. Met deze houding handelt de president ook in strijd met artikel 7 lid 2 van onze Grondwet : De Republiek Suriname bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde ….”.

DA’91 heeft herhaaldelijk de Surinaamse DNA, de regering en de Venezolaanse regering opgeroepen koers te wijzigen. DA’91 spreekt haar solidariteit uit naar het Venezolaanse volk en de vele Venezolaanse vluchtelingen, omdat het leven in hun eigen land onmogelijk gemaakt wordt door het repressief regiem onder leiding van Nicolas Maduro.

DA’91 roept de Venezolaanse regering op om eerlijke, transparante en volgens een legitiem proces nieuwe presidentsverkiezingen te houden, waarbij internationale waarnemers vertegenwoordigd zijn.