A healthy new year
09 Jan 2019, 20:35
foto


Als je gezond bent heb je 1000 wensen, als je ziek bent heb je maar één wens!
Het nieuwe jaar heeft zijn intrede gedaan. Wij hebben allemaal zo onze wensen/verlangens, die wij in een Nieuwjaarsresolutie hebben vervat. Er is zoveel dat we graag willen (bereiken), zoveel dat we willen doen.

Om elkaar het beste toe te wensen, zeggen wij doorgaans a happy new year, maar a healthy new year is mijn allergrootste wens! Ik leer namelijk steeds beter begrijpen dat gezondheid dé grootste schat is. Ik heb in het afgelopen jaar veel dierbaren zien worstelen met hun gezondheid, enkelen van hen hebben uiteindelijk de strijd verloren. Deze toch wel zeer pijnlijke momenten leren je dan heel goed te beseffen dat alle andere (materiële) zaken waar wij ons zo voor inzetten, van minder waarde zijn indien de gezondheid te wensen overlaat. De perikelen in medisch land, zijn voor velen misschien (on)bekend, maar die heb ik van dichtbij mogen meemaken. Het enige dat je kunt is hopen en daarbij (alles) wat in je vermogen ligt, doen om te voorkomen dat jij ooit (ook) een beroep moet doen op deze zorg. Het is best bedroevend.

Toch is er aan de andere kant een zeer positieve ontwikkeling zichtbaar als het aankomt op sporten en gezonde voeding. Er zijn steeds meer organisaties die hun licht laten schijnen en de gemeenschap inlichten hierover. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om mensen ertoe te bewegen zich een gezonde leefstijl aan te meten. Terecht aangezien de (wereldwijde) cijfers over hypertensie, obesitas en andersoortige ziektes er niet om liegen. Deze cijfers zijn een ernstige waarschuwing tevens motivatie om het meer dan ooit tevoren anders te doen!

Hoewel deze ontwikkeling ten zeerste valt toe te juichen, moet toch wel gesteld worden dat, gelet op het Surinaamse eetpatroon, dit misschien wel een enorme/onmogelijke klus is. We kennen allemaal de Surinaamse keuken. Aan de andere kant, gaat het zich eigen maken van een gezonde leefstijl voor een groot deel gepaard met geld, welke onder andere besteedt wordt aan de aanschaf van allerhande producten, het betalen van de sportschool en dergelijke. Om gezond te leven is kapitaal een vereiste. Dit vormt een (enorme) drempel omdat niet een ieder over de nodige/voldoende financiële middelen beschikt om hieraan invulling te kunnen geven. Ondanks alle mogelijke obstakels, blijft de noodzaak tot gezond leven overeind.

Aan het begin van dit nieuwe jaar is het daarom een goed streven om dwars door onze (te) drukke agenda's voldoende tijd vrij te maken voor onszelf. In dit kader verdienen onze kinderen ook bijzondere aandacht, dat wij ze zo vroeg mogelijk met deze levensstijl vertrouwd maken. Het is bijna een cultuur die moeilijk te doorbreken is maar de urgentie ligt daar. Een gezonde leefstijl lijkt een luxe, maar dat hoeft het niet te zijn. Met een beetje creativiteit is het wel te doen.

Wanneer wij dus een frisse start maken en aan de slag gaan met ons wensenlijst, is het belangrijk dit niet uit het oog te verliezen. Waar u ook aan werkt van het jaar, welke doelen u hoopt te behalen, houd in gedachte dat werken aan uw gezondheid, boven alles prioriteit geniet.

The first wealth is health!

Nathalie Valpoort BSc.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May