Vrouwen laten onvoldoende hun stem horen
02 Jan 2019, 20:33
foto


Ongeacht de politieke achtergrond of politieke overtuiging is het van belang dat vrouwen in de Surinaamse politiek zich gaan bundelen om zo issues aangaande de vrouw te helpen oplossen en om de belangen betreffende de vrouw zelf te kunnen laten gelden in de politiek.
Regelmatig bij elkaar komen om niet alleen te praten over de rol van de vrouw in de Surinaamse politiek, maar ook om een stem te hebben wanneer het gaat om vrouwen issues is ook gewenst.

Vrouwen in de politiek moeten de vrouwen over het algemeen in geheel Suriname vertegenwoordigen. We kunnen het niet alleen overlaten aan de mannen om beleid te maken wanneer het gaat om vrouwen issues en om oplossingen teweeg te brengen. Want vrouwen zijn over het algemeen dichter bij de noden van de vrouw zelf. Trouwens het is bewezen dat de belangen van een groep het best geïntegreerd worden in het beleid wanneer er ook effectief vertegenwoordigers van deze groep in de meerderheid aanwezig is.

Bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg waar vrouwen oververtegenwoordigd is, kunnen door bundeling standpunten worden ingenomen en hieromtrent beleid gemaakt worden. Denk maar aan de vele verpleegkundigen die ons land verlaten.
Maar wat denken de Surinaamse vrouwen in de politiek zelf. Voelen zij zich wel geroepen om vrouwen over het algemeen te vertegenwoordigen.
Met dit achterliggende standpunten heeft een groep vrouwen gemeend de Surinaamse politieke vrouwen bij elkaar te brengen door een aantal activiteiten te organiseren.

Onze eerste samenzijn was een diner-dialoog sessie. Aan het dialoog hebben geparticipeerd Jennifer Simons, Renuka Bihari, Angelic del Castilho, Patricia Etnel, en andere vrouwen in zowel de politiek als vrouwen die zich bezighouden met genderstudies.

De conclusie die getrokken kon worden is dat de vrouwen wel bewust zijn over het feit dat vrouwen over het algemeen verwachten dat ze moeten opkomen voor de belangen van vrouwen, maar dat ze niet altijd instaat zijn om op te komen voor de specifieke belangen van de vrouw. Wat alle vrouwen wel mee eens waren is dat er meer vrouwen aanwezig moeten zijn op besluitvormingsniveau.

Judith Faerber
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January