VSB alleen in standpunt over deelname KKF in tripartiet overleg
24 Mar 2011, 00:01
foto
Narpath Bissumbhar woensdag bij de installatie als lid van het tripartiet overleg. (Foto: Ramon Keijzer)


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven krijgt geen ondersteuning van de andere partners in het tripartiet overleg over de invulling. De regering, vakbeweging en de rest van het bedrijfsleven vinden dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) erbij hoort.

Namens de vakbeweging zijn woensdag geïnstalleerd als leden Rahid Doekhi, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa), en Narpath Bissumbhar, voorzitter KKF.

Vicepresident Robert Ameerali vindt dat de tijden zijn veranderd en de vertegenwoordiging in het orgaan met meer sociale partners moet worden uitgebreid. “Als het nodig is gaan we ook praten met de Bond van Leraren”, zei hij woensdagmorgen op de persconferentie van de raad van ministers. “We moeten leren om samen met elkaar te praten en te werken. De wereld en de tijden veranderen. We moeten nu praktisch zijn”, zegt Ameerali. De VSB heeft haar kandidaat, John Krishnadath, terug getrokken. De bedrijvenorganisatie is het er niet mee eens dat de KKF als bedrijfsleven participeert in het tripartiet overleg.

Wel samengewerkt eerder

De ministers Ginmardo Kromosoeto (Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu) en Michael Miskin (Handel en Industrie) die namens de overheid in het orgaan zitten, hebben dezelfde mening. Kromosoeto hoopt dat de VSB alsnog op haar standpunt terugkomt. Miskin wijst er op dat in het verleden de KKF ook heeft geparticipeerd in andere organen, samen met de VSB als sociale partner. Hij noemt onder andere de commissie minimumloon. “Toen was er niets aan de hand”, zegt Miskin. Hij wijst er op dat de drie bedrijven organisatie Asfa, KKF en de VSB, normaal wel samen optrekken en zelfs een samenwerkingsprotocol hebben.

Miskin zegt ook dat binnen binnen de Sociaal Economische Raad er meer ruimte is voor andere sociale partners. Volgens Miskin zou een plaats ingeruimd kunnen worden voor de KKF. Hij vindt dat een vertegenwoordiging in dit soort organen wel een voorbehoud moet hebben. “Je moet wel de meest representatieve organisaties betrekken. Zo zijn niet de individuele vakorganisaties betrokken maar de bundeling van vakorganisaties zoals de raad van vakcentrales in Suriname en niet de CLO, Moederbond of C-47.

Positie BvL

Miskin zegt in tegenstelling tot Ameerali dat je op basis daarvan de BvL onder leiding van Wilgo Valies niet kan opnemen in het tripartiet overleg.
Doekhi die namens de Asfa in het tripartiet overleg deelneemt, zegt dat de KKF er zonder meer bij hoort. “Ze heeft bewezen dat zij meer dan wij met z’n allen kunnen, het bedrijfsleven te vertegenwoordigen”, zegt hij. Doekhi meent dat ook andere sociale partners betrokken moeten worden. Hij vindt dat het dan partners moeten zijn die bewezen hebben een sociale groep te vertegenwoordigen.

Robby Berenstein van C-47 is namens de vakbeweging lid van het tripartiet overleg. Hij vindt dat praten over de invulling ervan niet de hoofdzaak is, maar wel het bespreekbaar maken van maatschappelijke en sociale vraagstukken. “Daar is het orgaan voor. Begin zitting te nemen, laten we de maatregelen van de regering bespreken, want daarvoor is het orgaan ingesteld. Later kunnen we altijd nog intern praten over de knelpunten van de partners”, vindt hij.
Advertenties