Breeveld: ‘Macrobeleid regering niet hoopvol’
02 Nov 2018, 06:48
foto
Assembleelid Carl Breeveld. (Beeld: DNA)


“Het macrobeleid van de regering is niet hoopvol. We hebben hier een anti-corruptiewet aangenomen, het Staatsbesluit is nog steeds niet gerealiseerd. Daardoor worden de controlemechanismen die duurzaam moeten zorgen voor goed beleid niet in orde gemaakt”, luidt de stemmotivatie van Carl Breeveld (DOE) donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) voordat de stemming voor het Centrum voor Innovatie en productiviteit (CIP) begint. Hij maakt als eerste oppositielid zijn standpunt duidelijk. De gehele oppositie is uit de zaal gelopen bij de stemming. In DNA mag alleen vóór of tegen worden gestemd.

“Ondanks het feit dat ik mij honderd procent kan vinden in deze wet, wil ik de ontwikkeling van Suriname niet tegenhouden, kan ik hier niet achter staan. Als ik kijk naar het macrobeleid, de nonchalance als het gaat om controle, als ik kijk naar de manier waarop corruptie niet bestreden wordt; dat is precies de reden waarom ik mij moet onthouden van het stemmen”, gaat Breeveld verder. Voor hem is transparantie zoek. “De ontheffing van de directeur van de Centrale Lands Accountantsdienst, zonder voor mij gegronde redenen, een controle-instituut dat op deze wijze verlamd wordt. Allemaal zaken waardoor duidelijk wordt dat de regering niet het goede voorheeft met deze samenleving. We protesteren daarom krachtig tegen dit beleid!”, stelt de DOE-topper.

Meteen na de stemmotivatie van Breeveld is de vergadering geschorst op verzoek van de NDP-fractievoorzitter, André Misiekaba. Na een lange schorsing is de vergadering voortgezet en is het duidelijk dat de schorsing is gevraagd om twee NDP-leden de ruimte te bieden om zich te voegen bij de vergadering.

Bij het hervatten van de vergadering maken ook de NPS en VHP hun standpunt duidelijk en onthouden ook zij zich van het stemmen. “Hier in het parlement moeten we het mes zetten in de parastatale bedrijven. Als we kijken naar hoe het land bestuurd wordt. De zwakke instituten die we hebben in dit land, het feit dat we tot nu toe niet kunnen komen tot een zekere stabiliteit. Er zijn andere belangrijke zaken zoals ervoor zorgen dat onze gezondheidszorg veel beter wordt, een beter onderwijsbeleid krijgen, een beter beleid met betrekking tot armoede”, zegt Patricia Etnel (NPS), voordat zij de zaal uitloopt.

“Het is niets anders dan een spaarpot politiek, voor de record dingen hier doen, terwijl wij in de uitvoering er niets van merken. Wij vinden dat de regering niet genoegzaam is ingegaan op de randvoorwaarden die aanwezig moeten zijn, wil je overgaan tot de uitvoering en wil je inderdaad iets hebben dat leidt tot productiviteit. Er zijn zoveel zaken die aangepakt moeten worden, zoveel zaken die demotiverend zijn. Met een centrum zie ik echt niet in hoe de regering productiviteit kan bevorderen”, motiveert Mahinder Jogi, het standpunt van de VHP. Hij vindt het overigens totaal niet productief dat juist bij deze wet drie uren geschorst moest worden.

NDP-fractievoorzitter, André Misiekaba, reageert fel op de houding van de oppositie. “We hebben geen boodschap aan het koeterwaals dat aan de overzijde wordt verteld. We hebben geen boodschap aan drogredenen. Wanneer hier wordt aangegeven ‘we zijn wel eens met die wet, alles is goed van die wet’ en men haalt plotseling de Anti-Corruptiewet aan die niets te maken heeft met deze wet, zijn dat drogredenen, stemmingmakerij. Wij aan deze zijde hebben de luxe niet. Iedereen is voor de productiviteit. Het moment dat we aankomen dat we de daad bij het woord moeten voegen, dan zien we dat de oppositie wegloopt voor die verantwoordelijkheid. Heel Suriname ziet wat voor gedrag aan de dag wordt gelegd op cruciale momenten. Ik dank de leden die ondanks hele hoge nood toch hier zijn gekomen, zodat we die wet kunnen aannemen”, reageert Misiekaba.

De wet ‘Centrum voor Innovatie en Productiviteit’ is donderdag met 26 algemene stemmen aangenomen in DNA.

Yvanka Ozir-Awailame

Monday 10 August
Sunday 09 August