KKF-voorzitter zegt 90% bedrijven te vertegenwoordigen
18 Mar 2011, 02:00
foto
Narpath Bissumbhar, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.


De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), Narpath Bissumbhar, zegt 90% van de bedrijven in het land te vertegenwoordigen. "Wij zijn een privaatrechtelijke organisatie, want het bestuur van de KKF wordt op basis van verkiezingen gekozen. Wij zijn wel ingesteld bij wet, maar de invulling van het bestuur vindt op democratische wijze plaats", aldus Bissumbhar desgevraagd aan Starnieuws.

Hij is het niet eens met de kritiek van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en C-47 dat KKF bij de overheid hoort en een publiekrechtelijke organisatie is. Bissumbhar zegt dat er 27.000 bedrijven zijn geregistreerd bij het KKF. De VSB en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) hebben samen ongeveer 300 leden "en vertegenwoordigen tien procent van de bedrijven", zegt de KKF-voorzitter.

VSB en ook C-47 vinden dat KKF niet als bedrijfsleven hoort in het tripartiet overleg.
“Wij willen daarover wel praten”, zegt C-47 voorzitter Robby Berenstein. De Vakbondsleider zegt dat de KKF eigenlijk geen vertegenwoordiger is van het bedrijfsleven of de werkende klasse, maar een overheidsinstelling waar bedrijven zich registreren. Net als de VSB vindt Berenstein dat de invulling van een post in het orgaan door de KKF het aantal leden van de overheid groter wordt.

Bissumbhar merkt op dat in de taakstelling van de KKF duidelijk staat dat economische activiteiten moeten worden gestimuleerd. "Daarom organiseert KKF verschillende beurzen, om productie te stimuleren", zegt Bissumbhar. Het inschrijven van bedrijven in het handelsregister is slechts een van de taken van het KKF.

KKF heeft tot taak:

a. de belangen van het bedrijfsleven te behartigen;
b. de werkzaamheid en ontwikkeling van het bedrijfsleven,
met inachtneming van het algemeen belang, te bevorderen;
c. het bedrijfsleven te vertegenwoordigen.
Advertenties