DNA constateert wanprestatie van Alcoa
01 Aug 2018, 00:44
foto
Alcoa heeft in november 2015 definitief eenzijdig besloten de Paranam Operations stop te zetten.


"Nadat Suralco de productie van aluinaarde in november 2015 definitief heeft beëindigd, is er een de facto beëindiging gekomen aan de Brokopondo Overeenkomst. Een de jure beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst zal plaatsvinden nadat DNA daarvoor toestemming heeft verleend middels een machtigingswet," heeft vicepresident (vp) Ashwin Adhin meegedeeld dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA). Adhin deelt mee dat de regering zich terug kan vinden in de aanbevelingen gedaan door DNA in november 2015. Parlement en regering zijn op één lijn over dat het Alcoa is die besloten heeft de activiteiten stop te zetten.

De onderhandelingen tussen de Staat Suriname en Alcoa zijn afgerond op 25 juli op Aruba en hebben geleid tot definitieve overeenkomst. De geheimhoudingsverplichting is ook opgeheven. Adhin deelt mee dat Alcoa in juni 2014 besloten haar activiteiten in Suriname stop te zetten. Er is een aantal besprekingen gevoerd tussen de regering en Alcoa over de afhandeling van verschillende kwesties gerelateerd aan het vertrek, zegt de vp. Suriname heeft in 2015 het Canadees bedrijf Worley Parsons aangetrokken om een technische evaluatie te maken van de productiefaciliteiten van de Paranam Raffinaderij en bijbehorende infrastructuur.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vat de discussie in DNA samen. De voorgestelde wijzigingen van de Brokopondo Overeenkomst moeten zo snel mogelijk naar het parlement komen. Over de uitspraak van de regering dat er geen sprake zou zijn van schending of overtreding door Alcoa, zegt Simons dat de overeenkomst voor een bepaalde duur is aangegaan. De Brokopondo Overeenkomst is voor 75 jaar aangegaan. Alcoa heeft de facto de overeenkomst beëindigd. "Eerdere beëindiging zonder formele toestemming van de andere partij levert wanprestatie op in zulke overeenkomsten. Wij hebben onze internationale deskundigen ook. Die zijn blijkbaar een andere mening toegedaan dan die u hebben geadviseerd," merkt Simons op, zich richtend tot de vp. Het eenzijdig stopzetten van de bauxietoperatie, het sluiten van de aluinaardefabriek, levert op basis van een overeenkomst van bepaalde duur levert wanprestatie op.

Simons vindt het belangrijk dat de regering tot het inzicht is gekomen dat dezelfde formaliteiten bij de wijziging en beëindiging van de overeenkomst moeten worden gevolgd als bij de totstandkoming ervan. Alcoa heeft de facto de overeenkomst beëindigd, maar de jure kan dit slechts in De Nationale Assemblee. Het is wel anderhalf jaar later. DNA verwacht zo vlug mogelijk de concept definitieve overeenkomst van de regering. Als de Paranam plant wordt ontmanteld, zonder dat de overeenkomst formeel is beëindigd, is er sprake van een schending van de Brokopondo Overeenkomst.
Advertenties

Friday 20 May
Thursday 19 May
Wednesday 18 May